•    
 • Language

På besök vid Boliden Kokkola

Välkommen att bekanta dig med Europas näst största zinkfabrik!

För att ditt besök ska bli så bra som möjligt bör du bekanta dig med några saker innan du kommer. På den här sidan hittar du information om besök på fabriksområdet samt om säkerhetsarrangemangen under besöket.

Om det är någonting du funderar över så kan du alltid fråga din besöksvärd.

Välkommen till oss!

När du anländer

 • Boliden Kokkola finns på Karleby Storindustriområde (= Kokkola Industrial Park – KIP) i stadsdelen Yxpila ungefär fem kilometer nordväst om stadens centrum.

   

  När du kommer till storindustriområdet går du alltid via Port Tower. Vid informationsdisken får du upplysning om säkerhetsinstruktionerna och en personlig passersedel. Var beredd att styrka din identitet med körkort eller annat bildförsett ID-kort. Därefter blir du guidad vidare till fabriksområdet.

   

  Port Tower
  Hamnvägen 330, 67100 Kokkola  I  [email protected]  I  010 505 9513  I  www.porttower.fi/

Studiebesök

 • Många grupper av studerande besöker oss årligen och vi berättar om fabrikens produktionsprocess och om hurudan arbetsgemenskap vi har. I besöket ingår ofta en fabriksrundtur.

   

  Inom ramen av programmet MyTech, som vi är medlem i, tar vi emot grupper av studerande från högstadier och gymnasier. Läs mer på https://mytechohjelma.fi/

   

  Vi tar också emot exkursionsgrupper bestående av högskolestuderanden inom det industriella området. Intresserad? Fråga mer av: Informationschef Maarit Frilund, maarit.frilund(at)boliden.com

Besökarnas säkerhet

 • När du anländer till fabriken möter din besöksvärd dig vid porten. Av besöksvärden får du också den säkerhetsutrustning som du behöver samt praktiska anvisningar inför fabriksbesöket.

   

  Vår fabrik är igång alla dagar i året, dygnet runt. Säkerhet är vår högsta prioritet och vi önskar att du följer de instruktioner du fått.

   

  Du bör på förhand informera din besöksvärd ifall du till exempel har pacemaker eller något annat elektroniskt implantat, höjdskräck eller om du är gravid. Detta därför att det finns områden på fabriken som du i sådana fall inte kan besöka.

   

   

Kokkola Industrial Park

 • Karleby Storindustriområde KIP är 700 hektar stort. På området finns 17 produktionsanläggningar och omkring 60 serviceföretag, tillsammans alltså över 70 aktörer. Dessa bolag sysselsätter 2 300 personer.

   

  Företagen på storindustriområdet representerar många olika produktmarknader och är med flera olika mått mätt ledande i världen. Produktionsanläggningarna är i huvudsak internationella och största delen av produktionen exporteras till hela världen.

   

  Bekanta dig med området på www.kip.fi

   

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90