• Language
Produkter

Svavelsyra

Världens mest använda kemikalie

Svavelsyra är en starkt frätande, färglös och viskös vätska. Det är en av de mest använda kemikalierna i processer inom konstgödning, pappersmassa- och pappersindustrin samt gruv- och kemikalieindustrin. 

Bolidens svavelsyraproduktion

Vi är en av smältverksindustrins främsta producenter av högkvalitativ svavelsyra. Tack vare vår kapacitet kan vi garantera en mycket hög leveranssäkerhet.

Vi har en årlig produktionskapacitet på 1.7 miljoner ton svavelsyra vid våra smältverk Rönnskär, Harjavalta, Kokkola och Odda.

Svavelsyran från Harjavalta och Rönnskär håller dessutom högsta industrikvalitet. Här producerar vi även flytande svaveloxid av samma höga klass. 

Fakta om Svavelsyra & Svaveldioxid

  • Svavelsyra:
  • Kemiskt tecken: H2SO4
  • Utseende: Färglös, viskös vätska
  • Smältpunk: 10 °C
  • Kokpunkt: 337 °C
  • Flytande svaveldioxid :
  • Kemiskt tecken: SO2
  • Utseende: Färglös vätska
  • Smältpunkt: -72 °C
  • Kokpunkt : -10 °C
facts image sulphuric acid.jpg

Visste du att?

Svavelsyra är världens mest använda kemikalie. Den används framförallt vid framställning av papper, konstgödning, massa och titandioxid samt inom metallindustrin.

Producenter

Kontakt

Janne Lovén

Janne Lovén

Manager Sales - Sulphur Products

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90