• Language
Produkter

Svavelsyra

Världens mest använda kemikalie

Svavelsyra är en starkt frätande, färglös och viskös vätska. Det är en av de mest använda kemikalierna i processer inom konstgödning, pappersmassa- och pappersindustrin samt gruv- och kemikalieindustrin. 

Bolidens svavelsyraproduktion

Fakta om Svavelsyra & Svaveldioxid

  • Svavelsyra:
  • Kemiskt tecken: H2SO4
  • Utseende: Färglös, viskös vätska
  • Smältpunk: 10 °C
  • Kokpunkt: 337 °C
  • Flytande svaveldioxid :
  • Kemiskt tecken: SO2
  • Utseende: Färglös vätska
  • Smältpunkt: -72 °C
  • Kokpunkt : -10 °C

Visste du att?

Producenter

Kontakt

Janne Lovén

Janne Lovén

Manager Sales - Sulphur Products

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90