• Language
Produkter

Koppar

För effektiv energiomställning

Koppar leder elektricitet och värme mycket bra vilket gör metallen till en nödvändig råvara i moderna ekonomier och i uppbyggnaden av samhällen. 65 procent av all koppar som produceras i världen används idag till att ta fram och leda elektricitet. Den är en otroligt viktig metall i omställningen till alternativa energikällor som sol-, vind- och vattenkraft som behöver stora mängder koppar för att dels generera elektricitet, dels överföra denna energi långa sträckor med så låg förlust som möjligt. Tillgången till koppar är därmed en av de viktigaste faktorerna för en effektiv energiomställning. 

Bolidens kopparproduktion

Fakta om koppar

  • Kemiskt tecken: Cu
  • Utseende: Rödaktig, metallisk lyster
  • Smältpunkt: 1084,62 °C
  • Kokpunkt: 2 562 °C
Copper

Visste du att?

Producenter

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90