• Language
Produkter

Koppar

För effektiv energiomställning

Koppar leder elektricitet och värme mycket bra vilket gör metallen till en nödvändig råvara i moderna ekonomier och i uppbyggnaden av samhällen. 65 procent av all koppar som produceras i världen används idag till att ta fram och leda elektricitet. Den är en otroligt viktig metall i omställningen till alternativa energikällor som sol-, vind- och vattenkraft som behöver stora mängder koppar för att dels generera elektricitet, dels överföra denna energi långa sträckor med så låg förlust som möjligt. Tillgången till koppar är därmed en av de viktigaste faktorerna för en effektiv energiomställning. 

Bolidens kopparproduktion

Vi producerar cirka 350 kton kopparkatoder årligen vid våra smältverk vilket gör oss till Europas tredje största producent. År 2020 bröt vi 128 kton koppar i koncentrat i våra gruvor. 

 

Återvunnen Koppar med lägre koldioxidavtryck

Boliden vill sätta en standard för gruv- och metallindustrin att vara banbrytande för metaller med lågt koldioxidavtryck. Boliden erbjuder nu två separata kopparprodukter som produceras med väsentligt lägre koldioxidavtryck än det globala genomsnittet. 

 

Läs mer här
Våra basmetallers koldioxidavtryck (eng)

Fakta om koppar

  • Kemiskt tecken: Cu
  • Utseende: Rödaktig, metallisk lyster
  • Smältpunkt: 1084,62 °C
  • Kokpunkt: 2 562 °C
Copper

Visste du att?

 2% av ett passagerarflygplans vikt utgörs av koppar – 190 km kablage

Ett ellok innehåller 8 ton koppar

En vanlig personbil innehåller ca 20 kg koppar. En elbil innehåller ca 70 kg koppar

Producenter

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90