• Language

PM2,5 och PM10

PM2,5 och PM10 är inandningsbara partiklar med en diameter ≤ 2,5 respektive ≤10 µm. PM2,5  mäts kontinuerligt i Sakajärvi och Laurajärvi och PM10 mäts kontinuerligt i Sakajärvi, Laurajärvi och Liikavaara. Med start sommaren 2021 kommer PM2,5 och PM10 också att mätas i Keskijärvi. I Sakajärvi, Laurajärvi och Keskijärvi sker optisk mätning, medan det i Liikavaara ännu så länge mäts m.h.a. filter, men det kommer till hösten 2021 bytas ut mot en optisk mätutrustning, då den metoden gör det möjligt att följa upp mätresultat minut för minut istället för enbart dygnsmedel.

Nedan presenteras aktuella resultat för 2021.          

Andra mätningar

PM 10 2,5.png

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90