• Language

PM2,5 och PM10

PM2,5 och PM10 är inandningsbara partiklar med en diameter ≤ 2,5 respektive ≤10 µm. PM2,5  mäts kontinuerligt i Sakajärvi och Laurajärvi och PM10 mäts kontinuerligt i Sakajärvi, Laurajärvi och Liikavaara. Mätningar utförs kontinuerligt i Sakajärvi, Liikavaara, Laurajärvi och Keskijärvi. Mätresultaten jämförs med gällande miljökvalitetsnormer och Aitiks interna mål. 

Nedan presenteras aktuella resultat för 2022.          

Andra mätningar

PM-halter 2022-08-22.jpg

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90