• Language
This web site uses cookies to enhance your experience. Please accept to get rid of this banner. Läs mer Ok

Vibrationer

Vibrationsmätningar (SS 4604866) utförs kontinuerligt i Sakajärvi, Liikavaara, Laurajärvi och Keskijärvi. De mätvärden som erhålls vid sprängningar i dagbrotten jämförs med gällande begränsningsvärde (5 mm/sek).

Nedan visas mätresultat för 2017.

Aitik_Vibrationer.JPG

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90