•    
  • Language

Vibrationer

Vibrationsmätningar (SS 4604866) utförs kontinuerligt i Liikavaara, Laurajärvi och Keskijärvi. De mätvärden som erhålls vid sprängningar i dagbrotten jämförs med gällande begränsningsvärde (5 mm/sek).Begränsningsvärdet har innehållits under året.

Nedan visas mätresultat för 2023.


Andra mätningar

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90