•    
  • Language

Low-Carbon Copper & Recycled Copper

Kopparprodukter med ett lågt koldioxidavtryck, från våra egna gruvor och återvunnet material.

Ansvarsfull produktion 

Koppar har en avgörande roll för en hållbar omställning. Elektrifiering av fordon och förnybara energikällor som sol- och vindkraft kräver stora mängder koppar. Det ställer också krav på att den koppar som används är ansvarsfullt producerad. Med produkterna Low-Carbon Copper och Recycled Copper hjälper vi våra kunder, och deras respektive kunder, att göra positiv skillnad genom ett minskat klimatavtryck. 

Kopparprodukter med lågt klimatavtryck 

Bolidens Low-Carbon har ett koldioxidutsläpp på 1,5 kg koldioxid per producerat kilogram. Det kan jämföras med det globala genomsnittet på 4,0 kg. Vår Recycled Copper har samma utsläppsnivåer som Low-Carbon Copper, och produceras från sekundära råmaterial, såsom elektronikskrot.

 

 

1.5 kg

Produkternas koldioxidutsläpp per producerat kilogram. 

ABB samarbetar med Boliden

för att minska koldioxidutsläppen från sina industriprodukter

Läs mer

En växande produktportfölj 

Bolidens Low-Carbon Copper produceras med koppar från våra egna gruvor, med hög produktivitet och grad av elektrifiering. Vår Recycled Copper erbjuder en 100 % återvunnen kopparprodukt till marknaden. För att nå våra egna ambitiösa klimatmål utmanar vi oss själva att minska utsläppen i varje steg i hela värdekedjan. Därför är vi väldigt stolta över vår Green Transition Metals-portfölj. Ambitionen är att utveckla den ytterligare.

Läs mer

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Kontakt

Johan Andersson
Manager Copper Sales

+46 (0)70 278 76 19
[email protected]

e-mail

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90