•    
  • Language

ABB samarbetar med Boliden för att minska koldioxidutsläppen från sina industriprodukter

- ABB ska använda Bolidens certifierade återvunna koppar med lägre koldioxidavtryck i elmotorer och elektromagnetiska omrörare
- Samarbetet stöttar ABB:s mål att minst 80 procent av produkter och lösningar ska omfattas av en cirkulär strategi till 2030

Copper Low-Carbon RGB 500x500.png

ABB arbetar tillsammans med det svenska gruvbolaget och smältverket Boliden för att bygga upp ett strategiskt samarbete där man använder återvunnen koppar med lägre koldioxidavtryck i utrustning för elektromagnetisk omrörning (EMS) och högeffektiva elmotorer. Syftet är att minska mängden utsläpp av växthusgaser och samtidigt driva omställningen mot en mer cirkulär ekonomi.

Samarbetet med Boliden utgör en integrerad del i ABB:s strategiska ambitioner att minska miljöpåverkan från råvaror som används i produkterna genom att byta ut dem mot alternativ med lägre koldioxidutsläpp. Förutom användning av återvunnen koppar satsar ABB på att öka användningen av återvunnet elektrostål och återvunnet aluminium. Samarbetet är också ett viktigt steg i att sluta kretsloppet där ABB redan utformar motorer som är upp till 98 procent återvinningsbara, där de återstående två procenten tillgängliga material förbränns till värmeåtervinning. Återvinning av koppar, aluminium och stål ger energibesparingar på mellan 75 och 95 procent jämfört med nyproduktion.

- Som en del av ABB:s hållbarhetsstrategi 2030 är vårt mål att 80 procent av våra produkter och lösningar ska omfattas av en cirkulär strategi. Arbetet tillsammans med Boliden är ett viktigt steg mot det här målet”, säger Ola Norén, chef för Metallurgy Products på ABB Process Industries. Genom att inventera leveranserna i slutet av året säkerställer vi att alla våra metallurgiprodukter använder återvunna ihåliga kopparledare från 2023.

ABB samarbetar med Boliden för att minska koldioxidutsläppen från sina industriprodukter

- Vi vill möjliggöra en mer hållbar och resurseffektiv framtid, och med det här samarbetet kan våra kunder inte bara minska koldioxidutsläpp genom att uppgradera till energieffektiva motorer – de kan också installera ABB-teknik med ett förbättrat miljöavtryck tack vare Bolidens koppar”, säger Ulf Hellström, chef för ABB Motion i Sverige. Detta är ett utmärkt exempel på den cirkulära ekonomin i praktiken.

Samarbetet innefattar att ABB lägger den första ordern på Bolidens certifierade återvunna koppar genom den finska metalltillverkningsspecialisten Luvata. Ihålig ledartråd som tillverkas av materialet kommer att användas i ABB:s EMS-produkter för tillverkning av både stål och aluminium.

Från 2023 kommer ABB dessutom att köpa in Bolidens återvunna koppar med lägre koldioxidavtryck för att täcka efterfrågan av de IE5 Ultra-Premium Efficiency SynRM och e-mobilitetsmotorer företaget producerar i Europa. De båda företagen har också undertecknat ett samförståndsavtal om att ABB ska stödja Boliden med identifiering av ineffektiva lågspänningsmotorer inom företagets verksamheter. Motorerna kan sedan bytas ut mot högeffektivitetsmotorer enligt ABB:s återtagnings- och återvinningsramverk där gamla motorer har återvunnits för att tillhandahålla råvaror för Bolidens återvunna koppar.

Koppar är ett centralt material vid tillverkning av industriell elektrisk utrustning, men produktionen är energiintensiv. För att lösa det problemet har Boliden utvecklat koppar med lägre koldioxidavtryck som utvinns med fossilfri energi och dessutom producerar koppar med returråvara från återvunna produkter. Koldioxidutsläppen från dessa produkter är 65 procent lägre än genomsnittet i industrin. En vanlig motor på 75 kW som väger 650 kg kan innehålla 80 kg koppar. Med Bolidens koppar sparar man in cirka 200 kg koldioxidutsläpp per tillverkad motor. Varje omrörare har upp till 2 700 kg koppar, vilket innebär en besparing på upp till 6 700 kg koldioxidper omrörare.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90