•    
  • Language

Koppar

En möjliggörare för framtidens elektronik och energiteknik.

En ledare idag och imorgon

Koppar är känt för sin goda förmåga att leda elektricitet och värme. Det har gjort metallen till en nödvändig resurs i utvecklingen av modern elektronik och uppbyggnaden av samhällen. Den är också avgörande för en ökad elektrifiering. Såväl vind- och solkraft som utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta kräver stora mängder koppar. I ett första steg för att producera energin för att det därefter ska vara möjligt att transferera energin till där den ska användas.  

 

70 kg

En traditionell personbil innehåller cirka 20 kg koppar, en elbil cirka 70 kg.

Bolidens kopparproduktion 

Bolidens koppar produceras vid smältverken Rönnskär i Sverige och Harjavalta i Finland. Vi säljer både kopparkatoder till metallkunder och kopparanoder till industriella kunder. Kopparkoncentrat producerar vi vid flera av våra gruvor, inte minst i Aitik som är Europas största koppargruva. Koppar kan, liksom många andra metaller, återvinnas oändligt utan att förlora egenskaper eller kvalitet. Både på smältverken Rönnskär och Harjavalta återvinner vi och producerar ny koppar med ett lågt klimatavtryck. 

Low-Carbon Copper

Utforska Bolidens produktportfölj med metaller med ett lågt klimatavtryck.

Läs mer

Kontakt

Johan Andersson
Manager Copper Sales

+46 (0)70 278 76 19
[email protected]

e-mail

Kontakt

Thomas Vehse
Area Sales Manager

+49 15 254 922 341
[email protected]

e-mail

Länkar och dokument

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90