•    
  • Language

Jubileumsåret 2019: Flashsmältningen 70 år

I år är det 70 år sedan den historiska dagen då flashsmältningsmetoden hade världspremiär och togs i bruk vid Harjavaltas smältverk.

Den första flamugnen färdigställdes den 23/3 1949.

Bild: Den första flamugnen färdigställdes den 23/3 1949.

– Starten skedde på natten den 20 april 1949. Det andra skiftet satte på inmatningen. När vi kom till skiftet klockan sex på morgonen fanns det ingen vätska alls i ugnen, där låg bara en eldröd hög. Det berodde troligen på syra, som gjorde att det inte började smälta först. Stenen var strutformad, så den kom inte upp ur kärlet heller, utan fastnade i stenrännan. Till en början tvivlade man på att det skulle bli något av det hela. Det tog flera månader av jobb för oss att komma underfund med metoden. Men sen fungerade det!

Så beskriver Toivo Pullinen, flamugnschef och första person att tända flamugnen, känslorna vid det historiska ögonblicket i smältverket. De anställdas tålamod sattes verkligen på prov under de första åren med flashsmältningen. Underhållsarbetarna fick oräkneliga gånger under dygnets alla timmar rycka ut för att komma till rätta med metodens nycker. Ofta var man tvungen att arbeta under mycket svåra förhållanden.

För att finslipa den nya tekniken och övervinna problemen krävdes enträget arbete långt in på 1950-talet. Skepsisen mot metoden avtog i och med att funktionaliteten förbättrades och körcyklerna till sist gick att köra fullt ut. När man 1954 slöt det första licensavtalet med det japanska företaget Furukawa började de som arbetade på smältverket känna att de hade skapat något nytt och värdefullt. Samtidigt som man målmedvetet började marknadsföra metoden på världsmarknaden började man utreda om den också skulle fungera för att tillverka en annan metall – nickel.*

Idag utgör metoden fortfarande en hörnsten för energieffektiviteten vid Boliden Harjavaltas smältverk, och metoden används nu för att tillverka över hälften av all världens koppar.

I mitten av 1950-talet blev funktionaliteten betydligt mer pålitlig och samtidigt förbättrades arbetsförhållan-dena på fabriken. Här arbetar en stentappare sommaren 1955.

Bild: I mitten av 1950-talet blev funktionaliteten betydligt mer pålitlig och samtidigt förbättrades arbetsförhållan-dena på fabriken. Här arbetar en stentappare sommaren 1955.

*Källa: Ett halvt sekel av koppar och nickel, Outokumpu Harjavaltas fabriker 1944–1994

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90