•    
  • Language

Boliden och Skanska prisas för arbetsmiljöarbete

Tillsammans med Skanska vinner vi Håll Nollans arbetsmiljöpris. Det vinnande projektet är rivningen av dammen i Långdal, ett projekt där arbetsmiljöarbetet fått ta stort utrymme.

Rivningen av dammen vid den nedlagda gruvan kan beskrivas som ett högriskprojekt, både sett till miljö- och arbetsmiljö. Av den anledningen ställdes högra krav på genomförandet. Fokus för rivningen har varit minsta möjliga miljöpåverkan, och högsta möjliga säkerhet för de som arbetat i projektet. 

 

– Vi gick igenom risker kring miljö och arbetsmiljö under projekteringsfasen, kände oss inte nöjda med flera stora och svårlösta risker, så vi anlitade extern moderator och gick igenom riskbilden igen från nya vinklar. Vid upphandling viktades dessa delar mer än kostnaden. Vi var på plats under hela projektet, kunde skapa engagemang hos alla inblandade så att man behöll fokus på säkerheten tills man var klar, säger Lars Andersson, projektledare. 

 

 

Read more about the project here

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90