•    
  • Language

Bakgrundsinformation

Allmän information om Bolidens arbete med dammsäkerhet

Den 26 april 2019 erhöll Boliden ett brev från The Church of England Pension Board. Brevet innehöll en begäran om en redogörelse för hur Boliden arbetar med dammsäkerhet samt en förfrågan om att fylla i ett fråge-formulär i detta hänseende. Motsvarande brev/begäran har Church of England Pension board skickat till ett antal större gruvföretag. Church of England Pension board representerar i detta ärende 96 större institutionella investerare. I bifogade länkar finns Bolidens redogörelse och ifyllt frågeformulär validerade av vår VD.

Damm­brottet 1998 vid gruvan Los Frailes i Spanien

I april 1998 inträffade ett dammbrott vid sandmagasinet vid gruvan Los Frailes i Spanien som då ägdes av Bolidens dotterbolag Boliden Apirsa S.L. ("Apirsa"). Stora och framgångsrika saneringsinsatser genomfördes samma år, dock kvarstår rättsliga tvister kring kostnader för dessa insatser.

Mer om dammbrottet i Los Frailes

Leveranser av våtverksslam till Chile under mitten av 1980-talet

Mellan 1984 och 1985 levererade Boliden totalt cirka 20 000 ton våtverksslam från Rönnskärsverken till det chilenska företaget PROMEL i staden Arica. Vi vill härigenom klargöra Bolidens roll kring leveranserna samt vår inställning till de skador som påstås ha uppkommit till följd av leveranserna.

Information om våtverksslam till Chile 

För mer information, kontakta
Olof Grenmark
Director Investor Relations
+4686101523

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90