•    
  • Language

Bolidens efterlevnad av GISTM för Bolidens gruvdammanläggningar

Förutom att följa Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) som utvecklats av ICMM, UNEP och PRI, följer Boliden även SASB-standarden (EM-MM-540a.1-3) samt nationella standarder som svenska GruvRIDAS. För att följa allt ovanstående är Boliden skyldig att offentliggöra information om varje gruvdammanläggning som vi är underhållsskyldig av. Beroende på varje gruvdammanläggnings konsekvensklassificering kan omfattningen av denna information variera.

Boliden är fullt engagerad i GISTM-standarden och är på god väg att implementera dess 77 krav. Vissa implementeringsområden pågår fortfarande i Aitik och Kevitsa, liksom ansträngningar för att uppfylla kraven på de återstående anläggningarna vilket ska ske senast 2025.

Nedanstående tabell visar allmän information om alla gruvdammanläggningar inom Boliden Gruvor. Observera att vissa av de inaktiva gruvdammanläggningarna är relaterade till nedlagda gruvor. För mer detaljerad information, se enhetsspecifika rapporter (länkarna i tabellen nedan) som granskas årligen. 

En sammanfattning av Bolidens säkra hantering av anrikningssand, tillhörande styrningsstruktur och tillvägagångssätt för hantering och beredskap av nödläge (EPRPs) finns på denna länk.

Site

Country

Consequence classification*

Current (2022) Tailings Storage Volume (Mm3)

Status**

Site-Specific Public Disclosure

Aitik

Sweden

Very high

550

Active

Full report 

Kevitsa

Finland

Extreme

36

Active

Full report

Boliden Area

Sweden

High

33

Active

2025

Kristineberg

Sweden

High

10

Active

2025

Garpenberg

Sweden

High

30

Active

2025

Tara

Ireland

High

31

Inactive

2025

Luikonlahti

Finland

Significant

2,3

Inactive

2025

Enåsen

Sweden

Low

1,8

Inactive

2025

Vassbo

Sweden

Significant

2,5

Inactive

2025

Stekenjokk

Sweden

High

4,4

Inactive

2025

Laisvall

Sweden

High

50

Inactive

2025

Saxberget

Sweden

Significant

7,5

Inactive

2025

* Konsekvensklassificering baseras på bedömda konsekvenser enligt GISTM.

** Inaktiv inkluderar anläggningar som det inte sker anrikningssandsdeponeringi, under efterbehandling, efterbehandlade, stängda och/eller efter stängning samt placerade i malpåse.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90