•    
 • Language

Metals for modern life

I ett sekel har vi på Boliden prospekterat, utvunnit och förädlat bas- och ädelmetaller. Vår produktion bygger på erfarenhet, innovation och modern teknik, utvecklad i samarbete med nordiska teknik- och ingenjörsföretag. Vi är idag branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion, från fynd till återvinning av förbrukad metall.

Läs mer om vår verksamhet

Produkter

Det moderna samhället bygger på metaller, från elbilsmotorer och mobiltelefoner till stora konstruktioner. På Boliden bryter och förädlar vi både bas- och ädelmetaller. Våra huvudprodukter är zink, koppar, bly, nickel, guld och silver.

Hållbar metallproduktion

Att ta ansvar för den påverkan vår verksamhet har är en självklarhet. Vårt mål är att utnyttja resurser så effektivt som möjligt och begränsa miljöpåverkan i alla led. Detta når vi genom att investera i modern teknik och utveckla stabila och miljösäkra metoder, för hela arbetsprocessen.  

Läs mer
Samhället behöver metall
– vi behöver dig!
På Boliden arbetar:
 • Projektledare
 • Bergarbetare
 • Geologer
 • Gruvingenjörer
 • Inköpare
 • Controllers
 • Navigatörer
 • Processoperatörer
 • HR-utvecklare
 • Mekaniker
 • Elektriker
 • IT-tekniker
 • Jurister
 • Mättekniker
 • Försäljningsansvarig
Det bästa med att jobba här är all den kunskap som finns samlad totalt inom Boliden och hos våra entreprenörer, och att få utvecklas genom att få förtroendet att hålla i stora utmaningar. Bäst är när vi har en problemlösande och positiv stämning i projektgruppen och mötet med alla olika människor både internt och externt.
Therese Hedström, Projektledare Rönnskär

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90