•    
  • Language

Ett år präglat av konjunkturen

Vad är din bedömning av 2023?

”Jag tycker att det är viktigt att understryka att vi har upplevt ett år som har varit utmanande på flera sätt. Efter en stark inledning föll priserna på många basmetaller från februari och framåt på grund av ekonomisk avmattning i stora delar av världen, samtidigt som återhämtningen i Kina efter covid-19 blev svagare än väntat. Detta har påverkat våra intäkter för året, främst inom Affärsområde Gruvor. Dessutom har vi haft operativa utmaningar i våra egna verksamheter.”

Vilka händelser är särskilt viktiga att lyfta fram?

”En mycket viktig parameter för tung industri i allmänhet är att de stora investeringar som genomförs följer tidplan och budget. För oss var 2023 ett år med historiskt stora investeringar och vi har naturligtvis ägnat mycket energi åt investeringarna i Aitik, Bolidenområdet och Odda. Dessa tre projekt fortskrider enligt plan och kommer i stort sett att vara slutförda 2024–2025. Då kommer zinkproduktionen i Odda, som baseras på världsledande teknik och miljöprestanda, nästan att ha fördubblats. Aitiks sandmagasin kommer att ha en förstärkt dammkonstruktion som möjliggör framtida deponering, medan produktionen i Bolidenområdet kommer att vara mer klimatvänlig. Utöver detta bör det framhållas att vi under året invigde den nya hamninfrastrukturen för Harjavalta, som gör det möjligt för oss att hantera koncentrattillförseln mycket mer effektivt.

När det gäller de utmaningar vi har ställts inför vill jag betona branden vid smältverket Rönnskär och beslutet att försätta driften vid vår gruva i irländska Tara i malpåse. Vid båda händelserna har vi vidtagit effektiva åtgärder för att minimera konsekvenserna, och vid Rönnskär är vi särskilt tacksamma för att ingen av våra medarbetare kom till fysisk skada. I båda fallen arbetar vi med att återstarta verksamheten, på Rönnskär genom en förstudie för ett nytt elektrolysverk och i Tara genom att identifiera förutsättningar för en återstart 2024 med långsiktigt hållbar produktion.”

Hur ser du på utvecklingen av verksamheten under året?

”Vår strategi är att kontinuerligt utveckla produktiviteten och samtidigt identifiera investeringar som stärker vår konkurrenskraft och tar oss mot vår vision att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. I början av året kunde vi kommunicera goda prospekteringsresultat från Garpenberggruvan, vilket i sin tur lade grunden för konceptuella studier av hur vi kan utöka produktionen. I Aitik har vi testat autonoma gruvtruckar och inom Affärsområde Smältverk har vi utökat vårt erbjudande av metaller med lågt koldioxidavtryck.

Mot slutet av året validerades och godkändes våra klimatmål av Science Based Targets initiative, vilket gör Boliden till ett av mycket få företag globalt inom vår sektor som får det erkännandet. Jag ser detta som ett viktigt bevis på att vi ligger i framkant när det gäller att utveckla en långsiktigt ansvarsfull gruv- och metallindustri. Dessa är bara några exempel på hur vi fortsätter att utveckla vår konkurrenskraft med morgondagens metallmarknader i åtanke. Genom en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen sker ett liknande arbete på alla våra enheter och på samma sätt gör vi betydande insatser för att stärka vår gemensamma säkerhetskultur. Även inom detta område har utvecklingen varit god, med den lägsta skadefrekvensen någonsin.”

"Vi kommer att forma morgondagens framgång och fortsätta vår utveckling till en global föregångare i branschen."

Vilka fokusområden har Boliden framför sig?

”Vår bedömning är att det nuvarande innehållet i vår metallportfölj är gynnsamt på lång sikt. Många av metallerna, som koppar och nickel, kommer att efterfrågas i mycket större kvantiteter för utbyggnaden av energiinfrastruktur och implementeringen av fossilfria tekniker inom flera områden. Vi kommer därför att fortsätta investera i prospektering, både i anslutning till våra nuvarande gruvenheter och i nya geografiska områden. Ett exempel på ett projekt i ett nytt geografiskt område är Laver, där vår ambition är att lämna in en förnyad ansökan om bearbetningskoncession under hösten 2024. Därutöver kommer vi att fortsätta att utveckla verksamheten på våra befintliga platser inom båda våra affärsområden genom projekt som kan bidra till högre produktivitet och stärkt konkurrenskraft. Man bör komma ihåg att även 2024 är ett år av stora investeringar, så naturligtvis kommer vi att ha ett betydande fokus bland annat på att upptrappningen av produktionsnivåerna i Odda går enligt plan.

Boliden fyller 100 år under 2024. Detta kommer naturligtvis att firas och fungera som en påminnelse om att långsiktigt värde skapas utifrån faktiska förhållanden och att genomförandet av små, kontinuerliga förbättringar ofta är lika viktiga som stora engångsprojekt. Avslutningsvis, och kanske viktigast av allt, ser jag fram emot att tillsammans med alla mina duktiga och ambitiösa kollegor, precis som under det gånga året, fortsätta driva och utveckla vår verksamhet och våra arbetsplatser. Det är genom vår decentraliserade företagskultur i kombination med skickliga och ansvarsfulla medarbetare som vi kommer att forma morgondagens framgång och fortsätta vår utveckling till en global föregångare i branschen.”

BOLIDEN ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

Mer information om vår verksamhetsutveckling finns i Bolidens Års- och hållbarhetsredovisning

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90