•    
  • Language
Boliden i Skellefteå

Metaller för kommande generationer

BOLIDEN på Sara kulturhus 24-27 April

Välkommen till samtal, kunskap och gemensamma upplevelser

Alla dagar finns i södra foajen en Bolidenutställning kring vår verksamhet och utveckling, en kopp kaffe och tid för ett gott samtal med representanter från Boliden i Västerbotten.

Bolidens syfte är att tillhandahålla metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer. I snart hundra år har vi på Boliden gjort just det tillsammans med Skellefteåbygden och Västerbotten. Vår samhällshistoria och Bolidens utveckling går hand i hand. Där kopplingen mellan metallråvara, ren energi och människors kunnande varit den gemensamma framgången.

Vi är stolta över vår gruv och smältverksamheter, de förutsättningar de ger och den utveckling som fortsätter. Nu tar vi, Skellefteå och världen nya ansvarstagande steg. Boliden vill vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. Elektrifieringen av samhälle och industri kräva mer metaller samtidigt som metallproduktion är kopplat till intensiva koldioxidutsläpp. Vi minskar därför våra egna utsläpp samtidigt som vi kan leverera hållbart framställda metaller med låga utsläpp som möjliggör andra industrier och sektorers resa mot ett fossilfritt samhälle. En omställning som vi tillsammans möjliggör just nu här i norra Sverige.

Vi på Boliden är stolta över våra anställda, våra leverantörer och den verksamhet som vi tillsammans bedriver och utvecklar här i vår bygd. Vi vill därför lyfta vårt gemensamma samhälles utvecklingsfrågor tillsammans med er genom föredrag, samtal och möten på Sara kulturhus den 24-27 april i anslutning till vår bolagsstämma.

Vi hoppas att du kommer förbi för att ta del av stolthet och information kring Boliden, samtal kring bolagets och vårt samhälles utveckling och hur vi tillsammans fortsätter att utveckla vår bygd för kommande generationer.

Söndag 24 april

Måndag 25 april

Tisdag 26 april

Onsdag 27 april

Studiebesök Rönnskär

Hälsa på hos oss och se hur vi framställer koppar

Kopparsmältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn är Bolidens största enhet. Här utvinns metaller ur gruvkoncentrat och olika sorters återvinningsmaterial. Huvudprodukterna är koppar, guld och silver.

Vi är stolta över att vara en del av Bolidens vision att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. Boliden Rönnskär bidrar till Bolidens satsning på produktion av koppar med lågt koldioxidavtryck (mindre än 1,5 kg koldioxid per kilo koppar). Det gör vi genom att utvinna koppar ur råmaterial från Bolidens egna gruvor och återvunnen elektronik.

Vi vill nu visa hur vår kopparframställning går till. Besöket inklusive transporter tar cirka 2 timmar. Visningen sker delvis med buss, delvis genom promenad där trappor och gallerdurkar finns, ej hiss.

Hålltider och anmälan studiebesök

Övrig information studiebesök

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90