• Language
Verksamhet

Smältverk

Verksamhet

Smältverk

Verksamhet

Smältverk

Verksamhet

Smältverk

Verksamhet

Smältverk

Mineralkoncentrat blir rena kvalitetsmetaller

I Bolidens smältverk förädlar vi såväl våra egna gruvors som andras mineralkoncentrat till rena metaller. Boliden är även marknadsledande inom elektronikåtervinning och återvinning av bly från bilbatterier. Tack vare ett ständigt effektiviseringsarbete och stabila processer kan vi maximera produktionen av både metaller och biprodukter, en strategi som ger oss ett bredare produktutbud, minimerar restavfallet i produktionen och ökar vår konkurrenskraft. Vi fokuserar även på att bevara och utveckla vårt ansvarstagande för säkerhet, miljö och hälsa i alla led.  

Metallproduktion – så funkar det

Vi bryter komplexmalm, det vill säga malm som innehåller flera olika metaller. I smältverken separeras metallerna och andra biprodukter från varandra genom en rad olika processer innan de gjuts till rena metaller.

Vid våra smältverk producerar vi i huvudsak zinktackor, kopparkatoder, blytackor, guld- och silvergranuler samt övriga produkter som svavelsyra, zinkklinker, svaveldioxid och palladiumkoncentrat.

Metaller och biprodukter

Genom att maximera produktionen av metaller och biprodukter möjliggörs en bredare produktportfölj samtidigt som mängden avfall som deponeras kan minimeras. År 2014 togs en ny anläggning i drift vid Kokkola för utvinning av silver ur zinkprocessen.

Slutprodukten är silverkoncentrat, en biprodukt som säljs eller vidareförädlas till rent silver av Bolidens egna smältverk. Vid Harjavalta infördes 2015 en ny affärsmodell för nickel som innebär att Boliden idag säljer nickelskärsten till externa kunder.

Underjordsförvar

Boliden utvecklar egna metoder för att omhänderta avfall. Smältverket Odda deponerar avfall i ett bergrum och Rönnskär bygger ett unikt underjordsförvar på cirka 350 meter som kommer tas i drift 2021. 

Underjordsförvar är en långsiktig och hållbar lösning för slutförvar av smältverkens avfall.

Ta reda på mer

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90