• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Mineraltillgångar och mineralreserver

Mineraltillgångar och mineralreserver utgör grunden för företagets framtida gruvverksamhet. Utifrån dessa görs gruvornas långsiktiga brytningsplaner och de är underlag för många av företagets större investeringar. Nya tillskott krävs för en uthållig verksamhet eftersom brytningen årligen reducerar reserverna.

Kartan visar våra gruvområden

En mineraltillgång är en koncentration av fasta mineraler i berggrunden i en sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga möjligheter till eventuell ekonomisk utvinning.

Beroende av ökad säkerhet delas mineraltillgång in i kategorierna antagen mineraltillgång, indikerad mineraltillgång och känd mineraltillgång enligt figur nedan.

För mineralreserv krävs att lämpliga värderingar och studier gjorts som visar att brytning och förädling kan ske enligt företagets lönsamhetskrav och med hänsyn tagen till faktorer som gråbergsinblandning, malmförluster, pelaravsättningar och processutbyten.

Beroende av ökad säkerhet delas mineralreserver in i kategorierna sannolik mineralreserv och bevisad mineralreserv enligt figuren nedan.

Boliden rapporterar mineralreserver exklusive mineraltillgångar för att undvika risk för dubbelräkning av samma tonnage. Det betyder att kvantiteter som konverteras till mineralreserv tas bort från mineraltillgång.

Boliden övergår från att rapportera enligt Fennoscandian Review Board (FRB) till Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC). PERC standarden är en internationellt erkänd rapporteringsstandard som blivit erkänd av gruvföreningarna i Sverige (SveMin), Finland (FinnMin) och Norge (Norsk Bergindustri) för prospekterings och gruvföretag i de Nordiska länderna.

PERC standarden har tydligare krav på dokumentation och på de kompetenta personer som ska utvärdera de uppgifter som bolagen redovisar. Övergången till PERC-standarden är en process som sker under en övergångsperiod till dess att företagen hunnit ställa om till att använda PERC-standarden. Redovisningen här görs så långt möjligt i överensstämmelse med PERC-standarden, men rapporteringen gör inte anspråk på att vara fullständigt i enlighet med det anvisade regelverket.”

 

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90