• Language
Produkter

Silver

Från smycken till kretskort

Med egenskaper som stark, tänjbar och tålig mot temperaturförändringar är ädelmetallen silver mycket viktig i samhället. Globalt sett går drygt hälften av allt silver som produceras till el- och elektronikindustrierna, men även smyckesindustrin är en betydande slutanvändare.
Silver är den metall som leder värme och elektricitet allra bäst och den används bland annat i elkontakter, högkapacitetsbatterier och kretskort i elektronik som mobiltelefoner och datorer. Metallen ingår används även i solceller, på flygplan och rymdsatelliter samt vid plätering av andra material. Förr användes silver vid framkallning av fotografier men i takt med att allt mer fotografering sker digitalt har just det användningsområdet för silver minskat avsevärt.

Bolidens silverproduktion

I flera av våra gruvor bryter vi malm som innehåller stora mängder silver som är en viktig bimetall i våra produktionsprocesser.

Vid våra smältverk Rönnskär och Harjavalta producerar vi rent silver i form av granuler, som skapas när smält silver hälls genom en sil ner i kallt vatten. En fördel med granuler är att de är lätta att väga och hantera. Renhetsgraden för vårt silver är minst 99,99 procent, vid båda anläggningarna.

Ungefär en fjärdedel av det silver som hanteras på Rönnskär kommer från återvinning av elektronikskrot. Totalt producerar vi omkring 450 000 kilo silver om året. 

Fakta om silver

  • Kemiskt tecken: Ag
  • Utseende: Vit
  • Smältpunkt: 961,93 °C
  • Kokpunkt: 2 212 °C
facts image silver II.jpg

Visste du att?

Det finaste silvret inom smyckesindustrin är så kallat Sterlingsilver som består av 92.5 procent silver.

Den kemiska beteckningen Ag kommer av det latinska ordet argentum som betyder just silver men även pengar. 

Producenter

Kontakt

Saga Mills

Saga Mills

Manager Sales Lead, Precious Metals and By-Products

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90