• Language
Produkter

Silver

Från smycken till kretskort

Med egenskaper som stark, tänjbar och tålig mot temperaturförändringar är ädelmetallen silver mycket viktig i samhället. Globalt sett går drygt hälften av allt silver som produceras till el- och elektronikindustrierna, men även smyckesindustrin är en betydande slutanvändare.
Silver är den metall som leder värme och elektricitet allra bäst och den används bland annat i elkontakter, högkapacitetsbatterier och kretskort i elektronik som mobiltelefoner och datorer. Metallen ingår används även i solceller, på flygplan och rymdsatelliter samt vid plätering av andra material. Förr användes silver vid framkallning av fotografier men i takt med att allt mer fotografering sker digitalt har just det användningsområdet för silver minskat avsevärt.

Bolidens silverproduktion

Fakta om silver

  • Kemiskt tecken: Ag
  • Utseende: Vit
  • Smältpunkt: 961,93 °C
  • Kokpunkt: 2 212 °C

Visste du att?

Producenter

Kontakt

Saga Mills

Saga Mills

Manager Sales Lead, Precious Metals and By-Products

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90