• Language
Produkter

Övriga produkter

Mer än metaller

Tack vare vidareförädling och avancerade tekniker för att ta tillvara på så mycket som möjligt i våra smältverks processer, kan vi idag producera en rad andra produkter vid sidan av våra huvudprodukter. Även dessa biprodukter fyller viktiga funktioner i samhället, samt bidrar till att vi minskar avfallet vid våra metallframställningar. 

Bolidens produktion av övriga  huvudprodukter

Visste du att?

Producenter

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90