• Language
Produkter

Övriga produkter

Mer än metaller

Tack vare vidareförädling och avancerade tekniker för att ta tillvara på så mycket som möjligt i våra smältverks processer, kan vi idag producera en rad andra produkter vid sidan av våra huvudprodukter. Även dessa biprodukter fyller viktiga funktioner i samhället, samt bidrar till att vi minskar avfallet vid våra metallframställningar. 

Bolidens produktion av övriga  huvudprodukter

Vid smältverken Rönnskär och Harjavalta utvinner vi kopparsulfat. På Rönnskär utvinns också zinkklinker och järnsand ur slagg från kopparproduktionen, två exempel på vidareförädling av material.

Harjavalta och Rönnskär framställer även koppartellurid, i form av ett svart pulver som säljs vidare för raffinering till rent tellur, och selen, även det ett svart pulver som säljs vidare för raffinering. 

Kopparsulfat: Blå kristaller som säljs som reagens till gruvindustrin.

Zinkklinker: Gulaktigt pulver som är en slaggprodukt vid kopparframställning. Ur pulvret utvinns zinkmetall. 

Järnsand: Svart, grovkornigt pulver. Mycket bra isolerande och dränerande egenskaper vilket gör att det passar bra som fyllnadsmaterial vid väg- och husbyggnationer. 

Koppartellurid: Svart pulver som används som legeringsämne inom stålindustrin och vid gummitillverkning.

 

 

Selen: Svart pulver som används inom medicin, för jordförbättring, färgtillverkning, färgning och avfärgning av glas samt inom stålindustrin.

Nickelskärsten: En mellanprodukt baserad på nickelkoncentrat, som vi säljer till externa kunder för vidare förädling till rena metaller. Vi producerar cirka 25 000 – 35 000 ton nickelskärsten årligen.

Rånickelsulfat: Boliden producerar cirka 1000 – 2000 ton Nickel i form av rånickelsulfat, ett gröngult pulver som är en viktig biprodukt vid kopparproduktion.

PGM-koncentrat: PGM ”Platinum Group Metals”- är ett samlingsnamn för platinametallerna, bestående av sex grundämnen (Palladium (Pd), Platina (Pt), Rhodium (Rh), Iridium (Ir), Rutenium (Ru), Osmium (Os) som står varandra nära i det periodiska systemet. Platinametallerna är ädelmetaller och har således stor motståndskraft mot korrosion och oxidation. Därför används en stor del till katalysatorer inom bilindustrin. Platina och Palladium används också till stor del inom smycke- och elektronikindustrin.

 

Visste du att?

Selen är ett icke-metalliskt grundämne som finns i jorden och nästan alla livsmedel.

Fisk och mjölkprodukter är några av de livsmedel som innehåller mest selen.  

Producenter

Smältverk:
Rönnskär
Harjavalta

 

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90