• Language
Produkter

Nickel

Nyckeln vid framställning av rostfritt stål

Nickel är en silvervit, högglansig, böjlig och i viss mån magnetisk metall. Den står emot både korrosion och oxidation samt klarar höga temperaturer vilket gör att den har flera viktiga användningsområden. Drygt 60 procent av allt nickel som produceras i världen används till framställning av rostfritt stål men även till uppladdningsbara batterier, katalysatorer, mynt, magneter och ytbehandlingar. Nickel kan i likhet med de flesta metaller återvinnas ett obegränsat antal gånger.

Bolidens nickelproduktion

Vi producerar i huvudsak nickelskärsten, en mellanprodukt baserad på nickelkoncentrat. För produktion av nickelskärsten köper vi in nickelkoncentrat såväl från våra egna som från andra gruvor för bearbetning i smältverket Harjavalta. Nickelskärsten säljs sedan vidare till externa kunder för vidare förädling till rena metaller. Vår årsproduktion ligger på cirka 25 000 - 35 000 ton nickel i skärsten.

Vi producerar vidare cirka 1000 – 2000 ton Nickel i form av rånickelsulfat, ett gröngult pulver som är en viktig biprodukt vid kopparproduktion. Vid smältverken Rönnskär och Harjavalta utvinner vi rånickelsulfat med 22 till 27 procent nickelhalt som säljs vidare till externa kunder.

Fakta om Nickel

  • Kemiskt tecken: Ni
  • Utseende: Silvervit, högglänsande
  • Smältpunkt: 1 455 °C
  • Kokpunkt: 2 913 °C
facts image nickel.jpg

Visste du att?

Nickel ingår i den moderna batteriteknologi som är en viktig komponent för utvecklingen av elbilar.

Ett exempel på detta är Teslas modell S85kWh vars batteri innehåller över 7 000 nickelhaltiga celler.

Producenter

Nickelgruvor:
Kevitsa

Nickelsmältverk:
Harjavalta

Kontakt

Fredric Bratt

Fredric Bratt

Manager Nickel

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90