• Language
Produkter

Nickel

Nyckeln vid framställning av rostfritt stål

Nickel är en silvervit, högglansig, böjlig och i viss mån magnetisk metall. Den står emot både korrosion och oxidation samt klarar höga temperaturer vilket gör att den har flera viktiga användningsområden. Drygt 60 procent av allt nickel som produceras i världen används till framställning av rostfritt stål men även till uppladdningsbara batterier, katalysatorer, mynt, magneter och ytbehandlingar. Nickel kan i likhet med de flesta metaller återvinnas ett obegränsat antal gånger.

Bolidens nickelproduktion

Fakta om Nickel

  • Kemiskt tecken: Ni
  • Utseende: Silvervit, högglänsande
  • Smältpunkt: 1 455 °C
  • Kokpunkt: 2 913 °C

Visste du att?

Producenter

Kontakt

Fredric Bratt

Fredric Bratt

Manager Nickel

Contact

Sebastian Wareing

Sebastian Wareing

Purchasing Manager Nickel

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90