• Language
Produkter

Bly

Från bilbatterier till röntgenrum

Bly är en mjuk och formbar metall, som står emot både syre och syror. Den har även en hög strömförande förmåga. Det gör den enormt viktig för fordonsindustrin som köper omkring 80 procent av allt bly som produceras, för användning i bilbatterier. Bly har också egenskaper som gör att det skyddar mot joniserad strålning och röntgenstrålning. Väggar och tak i röntgenrum på sjukhus är därför täckta med bly. Tack vare hög densitet används bly i kölar på segelbåtar.  

Bolidens Blyproduktion

Fakta om Bly

  • Kemiskt tecken: Pb
  • Utseende: Blåaktigt vit
  • Smältpunkt: 327,52 °C
  • Kokpunkt: 1 740 °C
Lead

Visste du att?

Producenter

Kontakt

Saga Mills

Saga Mills

Manager Sales Lead, Precious Metals and By-Products

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90