• Language
Produkter

Bly

Från bilbatterier till röntgenrum

Bly är en mjuk och formbar metall, som står emot både syre och syror. Den har även en hög strömförande förmåga. Det gör den enormt viktig för fordonsindustrin som köper omkring 80 procent av allt bly som produceras, för användning i bilbatterier. Bly har också egenskaper som gör att det skyddar mot joniserad strålning och röntgenstrålning. Väggar och tak i röntgenrum på sjukhus är därför täckta med bly. Tack vare hög densitet används bly i kölar på segelbåtar.  

Bolidens Blyproduktion

Vi framställer både primärbly, det vill säga bryter i egna gruvor, och sekundärbly som återvinns från förbrukade batterier.

Vid smältverket i Rönnskär utvinner vi rent bly ur blykoncentrat och gjuter till blytackor. Blykoncentratet kommer från våra egna gruvor och externa leverantörer.

I smältverket Bergsöe återvinner vi bly från cirka fyra miljoner uttjänta bilbatterier varje år, och tar årligen hand om cirka 70 000 ton uttjänta blybatterier. 

Fakta om Bly

  • Kemiskt tecken: Pb
  • Utseende: Blåaktigt vit
  • Smältpunkt: 327,52 °C
  • Kokpunkt: 1 740 °C
Lead

Visste du att?

Mer än 95 procent av de batterier som innehåller bly återvinns idag.

Bly används även som reservkraftkälla där krav på driftssäkerheten är hög, exempelvis på sjukhus. 

Producenter

Kontakt

Saga Mills

Saga Mills

Manager Sales Lead, Precious Metals and By-Products

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90