•    
  • Language

Syfte, vision och värderingar

Med omsorg om människa, miljö och samhälle kan vi genom lång erfarenhet, hög kompetensnivå och ledande teknik tillhandahålla metaller för framtida generationer.

Vårt syfte

Att tillhandahålla metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer.

Vår vision

Att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Våra värderingar

Omsorg

Vi litar på människor. Vi bryr oss om, och är måna om både vår egen och andras säkerhet. Vi bryr oss om miljön och klimatförändringarna. Vi bryr oss om vår verksamhet, våra intressenter och samhället.

Mod

Vi har modet att utmana våra arbetssätt genom att ständigt lära och på så vis bli bättre. Vi har modet att ta initiativ, fatta beslut och agera. Vi har modet att stå upp för det som är rätt och att flagga om något är fel.

Ansvar

Vi är pålitliga, levererar det vi lovat och tar ansvar för våra handlingar. Vi är ansvariga för att vara ambassadörer för Boliden. Vi är ansvariga för att utveckla Boliden genom ständiga förbättringar och innovationer.

En företagskultur baserat på våra värderingar

Hur skapar vi en trivsam företagskultur med förutsättningar för medarbetare att visa omsorg, mod och ta ansvar? Intervju med Boliden Rönnskärs arbetsmiljöchef Mats Holmlund.

Läs mer

Människa, hälsa och säkerhet

Genom mod, omsorg och ansvar hjälper vi våra ledare, medarbetare och verksamheter att utvecklas i säkra, hälsosamma och innovativa arbetsmiljöer.

Läs mer

Ansvarsfull produktion

För att vara en ledande leverantör av metaller för klimatomställningen, utvecklar vi ständigt nya metoder för en ansvarsfull produktion.

Läs mer

Samhälle och urfolk

Vi strävar efter att vara en aktiv aktör och ha en positiv inverkan i de samhällen vi verkar. Detta kan ske på en mängd olika sätt beroende på hur lokala förutsättningar ser ut. Därtill har Boliden verksamhet i områden där urfolk har särskilda rättigheter.

Läs mer

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90