•    
  • Language

Årsstämma

Årsstämman hölls tisdagen den 25 april 2017 i Aitik, Gällivare.

Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 5,25 kronor per aktie och att fredagen den 6 maj ska vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 3 maj 2017.

Styrelse

Stämman beslutade att utse Marie Berglund, Tom Erixon, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren, Anders Ullberg och Pekka Vauramo till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade också om omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Arvoden

Stämman beslutade att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 1 575 000 kr till styrelsens ordförande och med 525 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare skall arvode utgå till revisions­utskottets ordförande med 190 000 kr och med 90 000 kr till ledamot av utskottet. Till ledamot av ersättningsutskottet utgår ett arvode på 50 000 kr.

Valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.

VD:s anförande.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90