•    
  • Language

Årsstämma 2014

Årsstämman hölls tisdagen den 6 maj 2014 i Folkets Hus i Boliden.

Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 1,75 kronor per aktie och att fredagen den 9 maj 2014 ska vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 14 maj 2014.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Tom Erixon, Michael G:son Löw och Leif Rönnbäck. Stämman beslutade också om omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1 200 000 kronor till ordföranden och med 460 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode utgår med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter; samt att arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter.

Valberedning

Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Hans Ek (SEB Investment Management), Frank Larsson (Handelsbankens Fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90