•    
  • Language
Gruvor

Bolidenområdet

Mineralrika gruvor på historisk mark

I snart 100 år har vårt gruvbolag blomstrat. I Bolidenområdet i det mineralrika Skelleftefältet i Västerbotten gjordes det första guldfyndet som lade grunden för ett samhälle och vår verksamhet som har sysselsatt flera generationer medarbetare. Sedan produktionsstarten på 1920-talet har vi brutit malm i nära 30 gruvor. Idag består området av underjordsgruvorna Renström, Kristineberg och Kankberg. Med undantag för Kankberg bryts det komplexmalm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver i samtliga gruvor.

I området finns även anrikningsverk samt ett lakverk för guld- och tellurproduktion. Det tellur som bryts i Kankbergsgruvan används till bland annat till solcellstillverkning.

Koncentraten levereras sedan vidare till våra egna smältverk, blysmältverk i Europa och tellurkunder i Asien. 

Se vår senaste film nedan.

Bolidenområdet i siffror

  • Grundat: 1925
  • Rörelseresultat: 1 054 MSEK (2023)
  • Antal anställda: 685 (2023)
  • Typ av gruva: underjordsgruvor
  • Gruvdjup: 1 500 meter (Renström)
  • Gruvdjup : 1 350 meter (Kristineberg)
  • Gruvdjup: 620 meter (Kankberg)

Visste du att?

Produktion Bolidenområdet

Den digitala gruvan

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90