•    
  • Language

Social- och socioekonomisk hållbarhetsanalys

Boliden har i samarbete med Hifab utfört en social- och socioekonomisk hållbarhetsanalys gällande bolagets verksamhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun. Studien är en del av Bolidens hållbarhetsarbete och i att bygga en kunskapsbas om de lokala sociala och socioekonomiska förhållandena i de orter och kommuner där bolaget är verksamt. Information och data till studien har inhämtats genom enkätundersökning, intervjuer, platsbesök och statistik- och faktainsamling.

I studien undersöks och beskrivs sociala och socioekonomiska aspekter för Gällivare kommun samt gruvverksamhetens påverkan på dessa aspekter:

Lokalsamhällets livskraft

  • Hur påverkar gruvan och Boliden lokalsamhälles livskraft? Med lokalsamhällets livskraft innefattas exempelvis demografi, arbetsmarknad och näringsliv, serviceutbud (privat och offentlig), bostadsmarknad och föreningsliv. Förbättrar gruvan och bolaget samhällets förutsättningar att vara livskraftigt? På vilket sätt i så fall? 

Mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkning

  • På vilket sätt påverkar gruvan och Boliden mänskliga rättigheter i lokalsamhället? Hur påverkas exempelvis närboende och samebyar av gruvan och dess effekter? Vilka risker och säkerhetsfrågor är relevanta för närboende och hur stor är oron för eventuella risker kopplade till gruvan? 

Kulturhistoria och identitet 

  • Vilken betydelse har gruvan och Boliden för lokalsamhällets kulturhistoria och identitet? På vilket sätt präglar gruvan samhället och människor?  

Studien undersöker också fyra indikatorer gällande hur bolaget uppfattas, information och dialog, människors oro samt vilken acceptans som finns i lokalsamhället för verksamheten.

Vi vill rikta ett stort TACK till er som medverkade i enkätundersökningen och/eller intervjuer och samtal om Aitikgruvan.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90