•    
  • Language

Nedfallande stoft

Nedfallande stoft samlas upp i stofthinkar som töms en gång i månaden. Mängden stoft och dess innehåll av metaller: As, Be, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb och Zn, analyseras. Erhållna stoftmängder jämförs med gällande begränsningsvärde (årsmedelvärde 200 g/(ar*mån)) för provpunkt S10-S15.

Nedan redovisas stoftnedfallet för de senast analyserade månaderna. 

Andra mätningar

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90