• Language

Luftstötvågor

Luftstötvågsmätningar (SS 025210) utförs kontinuerligt i Sakajärvi, Liikavaara och Keskijärvi. De mätvärden som erhålls vid sprängningar i dagbrotten jämförs med gällande begränsningsvärde (100 Pa frifält).

 

 

Nedan visas mätresultat för 2022.

Andra mätningar

Luftstötsvågor 2022-09-06.png

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90