• Language

Fastighetsförvärv i Aitik

Aitik växer, vilket innebär att ett större område än idag behöver tas i anspråk för gruvverksamhet. På denna sida finner du aktuell information om fastighetsförvärv som rör byarna Sakajärvi, Liikavaara och Laurajärvi.

Senast uppdaterad:

Den 1 februari 2020 "Månadsbrev avslut"
Den 1 december 2019 "Månadsbrev november"
Den 2 november 2019 "Månadsbrev oktober"

Är du fastighetsägare som berörs av Bolidens utbyggnad och önskar att få information via mejl när ny information publiceras är du välkommen att mejla namn, fastighetsbeteckning och mejladress till dan.johansson@ext.boliden.com

 

 

Kontakt

Information

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90