Leverantörsuppförandekod

Bolidens affärspartner utvärderas utifrån affärsmässiga aspekter och hållbarhetsaspekter med utgångspunkt i FN:s Global Compacts tio principer samt ILO-konventioner och ISO-standarder. Bolidens uppförandekod anger principer för ansvarsfulla affärer och utgör en miniminivå för de krav företaget ställer. Samma principer gäller alla affärsförbindelser oavsett om Boliden är köpare eller säljare av råvaror, produkter och tjänster.

Länk till leverantöruppförandekod

Hälsa Miljö & Säkerhet för Entreprenörer

För att kunna ta del av Boliden Gruvors hälsa- miljö och säkerhetskrav (HMS) finns samtlig relevant dokumentation att ta del utav i vår Entreprenörsportal.

Länk till Entreprenörsportalen