• Language
Verksamhet
Boliden - ett metallföretag i världsklass
Verksamhet
Boliden - ett metallföretag i världsklass
Verksamhet
Boliden - ett metallföretag i världsklass
Verksamhet
Boliden - ett metallföretag i världsklass
Verksamhet
Boliden - ett metallföretag i världsklass
Verksamhet
Boliden - ett metallföretag i världsklass

Metaller för det moderna samhället

Vi är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller – från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till Industrin.

Vår produktionskapacitet är hög och bygger på erfarenhet, innovation och avancerad teknik, utvecklad i samarbete med nordiska teknik- och ingenjörsföretag. Idag arbetar cirka 6 000 personer på Boliden och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge och Irland.

Metaller behövs inom de flesta sektorer, och utan metaller skulle vårt moderna samhälle inte utvecklas.

Prospektering

Vi söker ständigt nya mineralfyndigheter, både i anslutning till våra befintliga gruvor och i nya områden. Genom vårt prospekteringsarbete framtidssäkrar vi vår verksamhet och tar ett långsiktigt ansvar för samhällets tillgång till metaller av högsta kvalitet. Vi fokuserar i första hand på mineralfynd av zink, koppar, bly, nickel, guld, platina, palladium och silver. Läs mer

Gruvor

Vi bryter malm i både dagbrott och underjordsgruvor. Tack vare expertkunskap om gruvdesign, modern teknikutveckling och brytningsmetoder håller vår produktion mycket hög klass från borrning och sprängning till lastning och krossning. I våra anrikningsverk separeras mineraler från den krossade malmen. Slutprodukten blir olika mineralkoncentrat som transporteras till smältverk för vidare bearbetning. De utbrutna delarna av gruvan återfylls, och sand från anrikningsverken samlas i magasin som omges av dammar. Läs mer

Smältverk

I våra smältverk förädlar vi såväl våra egna gruvors som andras minrealkoncentrat till rena metaller. Tack vare teknisk expertis och flexibla processer kan vi utvinna metaller ur komplexa råmaterial och producera metaller av mycket hög kvalitet. Vi är även marknadsledande inom elektronikåtervinning och återvinning av bly från bilbatterier. Precis som våra gruvor regleras även denna verksamhet av strikta miljövillkor, övervakade av såväl oss själva som tillsynsmyndigheter. Läs mer

Produkter

Våra produkter är i huvudsak zink- och blytackor, kopparkatoder, guldtackor och silvergranuler, men även övriga produkter som svavelsyra och järnsand. Större delen av våra metaller transporteras med tåg eller båt till industrikunder över hela Europa. Två viktiga slutanvändare är bygg- och fordonsindustrin. Läs mer

Mer än 90 år av kunskap och innovation

I december 1924 bryter guldfebern ut cirka tre mil nordväst om Skellefteå. Då görs det första malmfyndet i Fågelmyran - grunden för det som idag är Bolidenkoncernen.

Vision, värderingar & strategi

Så styrs boliden

VÅR HISTORIA

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90