•    
  • Language

ShotCrete appen, en modig investering med ett lyckat resultat


Under 2018 initierades sprutbetong-appen som kvalitetsförbättringsverktyg för sprutbetong i Bolidenområdets gruva i Renström. Idag förväntas framgången för denna app spridas till övriga gruvor inom Boliden.

shotcrete.jpg

Ike Ubaka, utvecklingsingenjör från Boliden TG -avdelningen, hade arbetat med driftstöd för sprutbetong i Renström sedan år 2015. Under åren upptäckte Ike några avvikelser kring betonghantering och kom med en idé. Han föreslog ett system eller verktyg som kunde sköta betongkontrollen, avvikelseuppföljningen och förbättra kvaliteten av sprutbetong underjord i gruvan. Erik Fjällström, som då var produktionschef i Renström såg förbättringsförslaget som en möjlighet. Efter Eriks godkännande av en investering utvecklade Ike en app. Vid skapandet fick han bra hjälp av Roger Walter från Bolidens IT-avdelning och en extern konsult. Appen är alltså i grunden både initierad och utvecklad av Boliden.

Efter en serie workshops med gruvoperatörerna kom åsikter om design och utvecklingen av verktyget genomfördes.  Sprutbetongapp version 1.0 introducerades i mitten av september 2020 och har använts i Renström sedan dess.

Tack vare appens framgång i Renström har intresset ökat och appen har nyligen implementerats i Kristineberggruvan och används den för sprutbetongsarbetet idag. Nu planeras det även för implementering i Kankberggruvan. Det kommer fler förfrågningar från andra Boliden underjordsgruvor för möjlig implementering i deras produktionscykel.

Ike Ubaka säger så här om innovationen appen.

- Appen är ett viktigt verktyg att kan använda för att effektivisera Bolidens sprutbetongarbete underjord. Detta betyder att integrering av denna app i Bolidens sprutbetongscykel ska hjälpa till att kontrollera betongkonsistens, avvikelser och spåra sprutbetongprocessens prestanda inklusive historiska data.

Detta även innebär att alla sprutaktiviteter kommer att kontrolleras, utvärderas och att lämpliga åtgärder kan vidtas i realtid. Det betyder att gruvan kommer att ha total kontroll över deras sprutbetongverksamhet. Data som rapporteras in i appen används till att generera produktionsrapporter som till exempel sprutavvikelser, betongkonsistens trend, sprutbetongs prestanda och tidig tryckhållfasthetsanalys, osv. för kontinuerlig förbättring.

Appen täcker 6st steg i sprutbetongs aktiviteten där arbetet börjar från betongfabriken och fortsätter hela vägen till leverans vid sprutpunkten under jord.

Erik Fjällström, Gruvchef och initiativtagare till projektet säger så här.

- Bristen på kontroll av köpt produkt var obefintlig. Organisationen hade inte verktyg att kontrollera och följa upp. Detta skapade kaos och ofta skylldes det på betongens kvalité då det likaväl kunde vara fel på vår maskin. Hur många kubik som sprutats med tveksam betongkvalité är okänt. Då vi började testa och följa upp ökade intresset och kunskapen hos medarbetarna. Kraven på leverantören att leverera en bra produkt har ökat. Vi har skaffat oss kontroll. Nu återstår att medarbetarna skall få feedback på produkten och deras eget resultat. Lyckas vi med det kommer vi att få större inflytande och möjlighet med påverkan hos operatörerna. Kontroll genom leverans och utförande av sprutbetongen och koppling mot plats eller objekt kommer att ge oss möjlighet att kontrollera bakåt i tid. Ett verktyg för bergmek att följa upp och utveckla förstärkningsmetoder.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90