•    
  • Language

Boliden Harjavalta först ut med Nickel Mark

Som första enhet inom Boliden tilldelas Harjavalta Nickel Mark. Harjavalta får, som andra enhet inom Boliden, också Copper Mark. Metallproducenter som deltar i certifieringsprocessen åtar sig att uppfylla flera kriterier för ansvarsfull produktion. Certifieringarna tilldelas av Copper Mark.

–Vi vill vara den mest klimatvänliga- och respekterade metalleverantören i världen, vilket innebär att driva innovation och att ständigt utvecklas. Copper Mark-certifieringen visar vidden av det hårda arbete som Boliden Harjavalta lägger ner. Därtill har enheten, som den första inom Boliden, också tilldelats Nickel Mark. Så på det stora hela, ett rejält erkännande, säger Daniel Peltonen, Direktör, Boliden Smältverk.

Copper Mark är en certifiering där företag åtar sig att uppfylla 32 kriterier, till stor del hämtade från FN:s globala hållbarhetsmål. Boliden Harjavaltas arbete för att uppnå certifieringen påbörjades i december 2022. I mars 2023 genomfördes en oberoende bedömning, och certifieringen tilldelades i juni 2023.

–Vi kan vara stolta. Vid revisionen som utfördes av tredje part konstaterades Boliden Harjavalta uppfylla samtliga krav och certifieringsprocessen genomfördes på endast sex månader. Copper Mark och Nickel Mark är ett bevis för vårt kontinuerliga, och progressiva, arbete som ansvarsfull metallproducent gentemot våra kunder och övriga intressenter", avslutar Timo Rautalahti, General Manager, Boliden Harjavalta.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90