•    
  • Language

Ny ledamot till valberedningen

Vid årsstämman i maj 2019 valdes Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

För att bättre spegla aktieägarstrukturen har valberedningen utnyttjat sitt mandat att bjuda in ytterligare en ledamot, Anders Oscarsson (AMF). Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen består härefter av:

  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, valberedningens ordförande
  • Lars-Erik Forsgårdh
  • Ola Peter Gjessing, Norges Bank Investment Management
  • Anders Oscarsson, AMF
  • Tommi Saukkoriipi, SEB Investment Management, samt
  • Anders Ullberg, styrelsens ordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på e-post, [email protected] eller per post till Boliden Mineral AB, Box 44, 101 20 Stockholm.

För mer information kontakta:
Klas Nilsson, Director Communications
Telefon +46 8 610 1630 or +46 70 453 65 88
E-mail [email protected]

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90