•    
  • Language

Bolidens transformation fortsätter och introducerar Low-Carbon Lead & Recycled Lead

Boliden adderar två nya produkter till företagets Green Transition Metals-portfölj – Low-Carbon Lead och Recycled Lead. Samtidigt som portföljen växer stärker produkterna Bolidens åtagande om ansvarsfull metallproduktion.

De nya produkterna är det senaste exemplet på Bolidens ambition att leda industrins omställning, med målsättningen att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer.

— Vår satsning på hållbarhet gör det möjligt för Boliden och våra kunder att skapa produkter med betydligt lägre koldioxidavtryck. Vi står vid våra kunders sida och stödjer dem i att minska Scope 3-utsläppen samt främja en förbättrad miljöprestanda inom respektive bransch, säger Sven Hjelmstedt, Director Sales på Boliden.

Bolidens Low-Carbon Lead, hämtat från företagets egna gruvor, har ett koldioxidavtryck som är lägre än 1 kg CO₂/kg Pb. Detta står i kontrast till genomsnittsutsläppen från Europa och Nordamerika, som ligger på 1,87 kg CO₂/kg Pb.

Low-Carbon Lead.png

Med ett koldioxidavtryck under 1 kg CO₂/kg Pb sätter Bolidens Recycled Lead en ny standard för hållbar blyproduktion, helt hämtat från återvunna material.

Recycled Lead.png

— Framtaget helt av återvunna material i vår återvinningsanläggning i Bergsöe, bidrar Bolidens Recycled Lead till en hållbar produktcykel och passar sömlöst in i våra principer för en cirkulär ekonomi. Dessutom indikerar vår nya avsvavlingsanläggning i Bergsöe ett ännu lägre koldioxidavtryck för vårt Recycled Lead, avslutar Sven Hjelmstedt.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90