•    
  • Language

Minskar koldioxidutsläppen kopplade till transporter med 9 procent

En viktig milstolpe har nu nåtts - för första gången har nu el-trolleybanan i Kevitsa testkörts. Under kommande år ska 13 truckar konverteras till el. Det innebär att våra koldioxidutsläpp kopplade till transporter i Kevitsa minskar med 9 procent över gruvans livslängd.

Just nu pågår pilottest av trolleybanan, som är den första i sitt slag i Finland. I Boliden Aitik återfinns den enda andra trolleybanan i arktiskt klimat.  

–Det här är en milstolpe för projektet, och det visar prov på våra värderingar. Vi tar ansvar, gör investeringarna och visar våra värderingar i handling, säger projektledaren Roope Partamies.  

Fördelarna med eldrift är många. Utöver att koldioxidutsläppen minskar förbättrar det också den lokala luftkvalitén, eftersom att även kväveoxider och partikelutsläpp minskar.  

Dessutom ökar produktiviteten, då elektrifierade truckar kan köra i en högre hastighet än dieseltruckar. 

För medarbetarna innebär det att arbetsmiljön förbättras, bland annat genom mindre buller.  

E-trolley.jpg

Från december till februari kommer två truckar att testköras på den 500 meter långa testbanan. Under 2022 ska ytterligare 11 truckar konverteras till el, och totalt sett kommer trolleybanan bli 1,3 kilometer lång.  

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90