•    
  • Language

Vi uppmärksammar Internationella Urfolksdagen 9 augusti

På den internationella urfolksdagen, uppmärksammar vi på Boliden vårt engagemang och respekt för urfolks rättigheter, kultur och ambitioner inom de områden där vi verkar. Vår vision sträcker sig längre än att vara en ledande metalleverantör; vi strävar efter att vara världens mest klimatvänliga och respekterade metalleverantör.

Det är av yttersta vikt att samarbeta med de samhällen där vi verkar. Många av våra verksamheter finns i regioner som Sapmi, där samerna har särskilda rättigheter och ett rikt kulturarv. Vi inser betydelsen av tillgång till mark för både gruvdrift och traditionella aktiviteter som renskötsel, och vi strävar efter att arbeta i harmoni med urfolk.

Vårt engagemang för urfolk omfattar flera nyckelpelare:

  • Samarbeta med potentiellt påverkade urfolk för att säkerställa att utvecklingen av projekt respekterar deras rättigheter och ambitioner.
  • Förstå och respektera urfolkens perspektiv angående potentiella projekteffekter genom deltagande studier.
  • Underlätta engagemang och samrådsprocesser som är i linje med urfolkens beslutsfattande metoder och mänskliga rättigheter.
  • Söka medgivande från urfolken för projekt som sannolikt kommer att ha betydande negativa effekter på deras landområden.
  • Samarbeta med relevanta myndigheter för att uppnå resultat som ligger i linje med vårt engagemang, utan parallella processer.
  • Ta itu med meningsskiljaktigheter i god tro och söka hjälp när det behövs.

Vi är dedikerade till att använda begränsningshierarkin för att minimera negativa effekter och leverera hållbara fördelar för urfolk. Vårt mål är inte bara att samexistera utan att etablera relationer som bygger på ömsesidig respekt, meningsfullt engagemang, förtroende och ömsesidig nytta.

Vi förstår att för att uppnå harmoni mellan gruvindustrin och urfolk krävs kontinuerlig kunskapsutveckling och dialog. Vi ägnar oss också åt att återställa tidigare gruvområden för att säkerställa att de återigen kan fylla vitala funktioner, såsom traditionell renskötsel.

Läs mer här och kolla in vårt åtagande om urfolks rättigheter.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90