•    
  • Language

Hundraåring av särskilt kulturhistoriskt värde

Just nu pågår renoveringen av den q-märkta trappen på Kullenområdet där Brukshotellet och den gamla disponentvillan i Boliden ligger. Trappen är byggd på 1920-talet och renoverad i olika omgångar, men nu utförs ett rejält ansiktslyft.

steps.jpg

"Trappen är varsamt renoverad med samma teknik och material som tidigare och stegytorna i skiffer har återanvänts, berättar Thomas Wikman, Facility Manager HR & Safety, Boliden Mines, och ansvarig för Bolidens fastigheter i Boliden.

Värdefulla byggnader och områden kan skyddas med tre olika beteckningar. Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Det kan till exempel vara rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas. På så sätt berättar byggnaderna om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider.

staircase.jpg

Den långa trappen är en del av det nya gruvsamhället i Boliden som började uppföras 1926 med disponentbostad, brukshotell och intilliggande tjänstemannabostäder, efter att man funnit värdefull guldmalm vid provborrning av Fågelmyran den 10 december 1924 och guldfeber brutit ut. Denna unika stadsplan var utformad som en solfjäder. Brukshotellet användes för att husera gruvbolagets resande gäster och tjänstemän, och hålla konferenser, finare representationsmiddagar och andra måltider. Idag har man ungefär samma inriktning. Allmänheten och andra företag är också välkomna att boka hotellet i mån av plats.

"Hela området är nu q-märkt och sköts om av samfällighetsföreningen Kullen i Boliden. Boliden äger 80 av de 100 andelarna i föreningen, de övriga 20 andelarna ägs av övriga fastighetsägare", berättar Thomas Wikman, som även är ordförande i samfällighetsföreningen. Arbetet med den q-märkta trappen i Boliden har utförts av två herrar från Contractor med stort hantverkskunnande, intygar Thomas.​​​​​​​

BOLIDEN FYLLER SNART 100 ÅR

Snart är det 100 år sedan guldupptäckten i Fågelmyran 1924, då Bolidens historia tog sin början. Ett helt sekel av att tillhandahålla världen med de mineraler och metaller den behöver. Vilket arv! När vi firar 100 år vill vi hylla det arvet från alla verksamheter som utgör dagens Boliden. Arbetet har påbörjats med att fånga berättelser från förr.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90