•    
  • Language

Delikatesser simmar i återvunnet vatten

Fiskodlingar som traditionellt bedrivits i hav, sjöar och i kraftverksmagasin
har nu flyttat upp på land. I Boliden Bergsöes gamla tennhall simmar cirka 7 000 fiskar av arten tilapia.

Lokalen håller 27 grader och värms upp med överskottsvärme från blyproduktionen.

Överskottsvärme från blyproduktionen värmer upp vattnet i fiskodlingen.

Från att vara en liten pilotanläggning med småskalig försäljning har fisken nu tagit klivit in i dagligvaruhandeln genom ett kontrakt med Bergendahls Food. Varje vecka levereras färsk fisk till Citygross. Lanseringen gjordes i Skåne under våren och under 2018 ska tilapian rullas ut nationellt. Att nå dagligvaruhandelns leverantörskrav är en fantastisk kvalitetsstämpel. Ett bevis för att en industri kan producera livsmedel på ett säkert sätt som möter detaljisternas krav utan att kontaminera det.

Produktionen kallas industriell symbios. Genom att nyttja överskottsvärme, ta tillvara tomma lokaler, hög miljökompetens, skiftgående personal och eget reningsverk har det skapats ett hållbart vattenbruk. Tekniken kallas RAS – recirkulerande vattenbruk (Recirculating Aquaculture Systems) vilket innebär att man återanvänder odlingsvattnet och renar det genom olika filter. Ingen antibiotika eller kemikalier används, vilket ofta förekommer i de odlingar där Sverige importerar fisk ifrån. Att erbjuda en exotisk delikatess, odlad lokalt på ett miljömässigt överlägset sätt gjorde att Bergendahls Food ville inleda ett samarbete.

Industriell symbios kan minska behovet av både råvaror och avfallshantering och därigenom sluta  återvinningsloopar – ett grundläggande inslag i den cirkulära ekonomin och en drivkraft för grön tillväxt och miljöinnovativa lösningar. Det kan också minska utsläpp, sänka energiförbrukning och skapa nya intäktsströmmar.

Nyfiken på bra recept för tilapia? Du hittar massor av bra recept på www.ekofisklandskrona.se Populäraste recepten är fish and chips och ceviche.

Text och foto:
Linda Hallberg

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90