•    
  • Language

Europas första autonoma gruvtruckssystem

Transporter i Aitikgruvan sköts idag av ett 30-tal gruvtruckar. När gruvans storlek ökar blir det längre sträckor att köra för dessa truckar. Hur löser vi utmaningen? Vi ser till ny teknik, digitalisering och automation.

Nu tar vi ännu ett steg mot hållbar gruvdrift.

Boliden investerar nu i att automatisera 11 Komatstruckar i Boliden Aitik. Det kommer göra Aitik till Europas första dagbrott med ett system av detta slag. Investeringen innebär förutom automation av truckarna ett nytt kontrollrum, utbildningar för anställda, nya rutiner och möjlighet till förändrade arbetsuppgifter. Det är en satsning som ska stärka vår konkurrenskraft och öka säkerheten genom att flytta människor från farliga och bullriga områden. I förlängningen kan det göra Boliden Aitik till en mer attraktiv arbetsgivare.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90