•    
  • Language

Psykologisk trygghet och mångfald: Nycklarna till framgång i Bolidens företagskultur

Hur får man människor att känna sig trygga i arbetet, och hur bygger man en gemensam kultur i ett företag som finns på så många olika orter som Boliden? Det vet Annele Heikkilä, HR Business Partner i Kokkola. Nyckeln är att ta psykologisk säkerhet på allvar – och att ta tillvara den kompetens och den mångfald som redan finns hos medarbetarna.

Om man kan ha ett sjätte sinne för att coacha och utveckla andra, då har Annele Heikkilä det. Det är en förmåga hon finslipat under många års jobb med människor och hur de fungerar i organisationer. Erfarenheterna kommer nu väl till pass i HR-arbetet på Boliden Kokkola, där ett viktigt fokus är psykologisk säkerhet och skapandet av en gemensam kultur med respekt för allas olikheter. Vi har så hängivna medarbetare, och de brinner för att dela med sig av sin kunskap. Men vi människor har en naturlig tendens att undervärdera det vi kan. Genom att arbeta med psykologisk säkerhet kan vi bygga en atmosfär där medarbetarna kan uttrycka sig, vågar vara nyfikna och där alla delar med sig av sin kompetens, säger hon. 
Som ett exempel tar Annele det mentorsprogram som man startade i Kokkola: 
Det var fint att se att de anställda verkligen vill dela med sig av sin kunskap – inte minst de lite äldre mentorerna, som närmade sig pensionsålder. Att arbeta på det sättet är att respektera den kunskap som redan finns i organisationen. Det är också ett bra sätt att få folk engagerade. Det är inte bara kunskap som smittar, utan också entusiasm. Brinner för lärande organisationer 

Ordet hängiven ligger hela tiden nära till hands i samtalet med Annele. Det är omöjligt att missa hennes genuina intresse för människor och hur de fungerar i organisationer. Annele är psykiatrisjuksköterska i grunden och har en master i health science, men har alltid haft ett starkt intresse för pedagogik. Det ledde till ett jobb på finska Utbildningsstyrelsen, där hon arbetade med läroplaner inom yrkesutbildning och med utvecklingsarbete inom myndigheten. 
"Allt som jag gjort handlar egentligen om coachande, att handleda andra, en nyfikenhet för människor och lärande. Jag jobbade med lärande organisationer innan jag kom till Boliden, men när jag kom hit och fick förena strategiarbete inom industrin med att handleda och stötta andra, då kände jag verkligen – wow, det här är mitt fält."

Psykologisk säkerhet grundläggande 

Annele kallar sig för ”strategientusiast”. Hon uttrycker som en viktig princip i såväl strategi- som coachningsarbetet att människor ska våga föra fram sina idéer, våga dela med sig av vad de vill och kan. 
“Våra medarbetare är så nyfikna och entusiastiska. De är så engagerade i jobbet. Det är specialiserat jobb, och de vill hela tiden bli ännu bättre på vad de gör. Så är det på alla nivåer i Boliden – det är vår styrka.” 

Där kommer det psykologiska säkerhetsarbetet in. Annele coachar och stöttar chefer i att bättre kunna se och ta vara på varje medarbetares kompetens – något som i början kan kännas lite ovant för chefer inom industri.  
“Jag stöttar dem i att kunna säga att de bryr sig, att berätta för medarbetaren att den är speciell. Ibland blir reaktionen att ”ingen har sagt till mig att jag kan vara en så mjuk ledare”.“ 

 

 

Gemensam kultur med respekt för olikheter 

En del i det är att coacha chefer i att ge återkoppling på ett bra sätt, exempelvis i utvecklingssamtal med medarbetare. Men det är också viktigt att som chef både kunna ta emot kritiska synpunkter och se sina egna styrkor. Det är här det sjätte sinnet kommer in; Annele beskriver en intuitiv känsla för vad varje enskild chef behöver för att bli stärkt i sin roll. 
"En viktig insikt är att det finns många olika lärstrategier. Det är viktigt att ha med i ett företag, att man behöver använda olika tillvägagångssättr olika individer. Vi vill ju ha mångfald i medarbetarskaran, en uppsjö av erfarenheter. Alla behövs och respekteras – det är det som gör företaget, människor med olika kompetens och infallsvinklar. Vi har en bolagskultur som är gemensam, tack vare levande samtal om ledarskap och medarbetarskap. Vi jobbar aktivt med det, att vi verkligen vill vara ett enat företag, där vi delar med oss av de goda erfarenheter som finns på olika orter och anläggningar."

 

Var nyfiken – här finns möjligheterna! 

Vad har då kompetensutvecklingschefen för budskap till den som funderar på att söka sig till Boliden? 
Var nyfiken. Du kanske blir rekryterad till en viss roll, men ditt personliga intresse kan leda till ett annat jobb internt. Här finns så många möjligheter, det är det som är så intressant med Boliden. I samhället behöver vi metall, man gör ett viktigt jobb, på så många sätt. Här får man jobba på ett hållbart företag, där alla möjligheter finns att utveckla både företaget och sig själv. 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90