Psykologinen turvallisuus ja monimuotoisuus: Bolidenin yrityskulttuurin menestyksen avaimet

Miten saada ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi töissä ja miten rakennetaan yhteinen kulttuuri yrityksessä, jolla on toimipaikkoja niin monella eri paikkakunnalla kuin mitä Bolidenilla on? Tämän tietää Annele Heikkilä, joka työskentelee HR Business Partnerina Kokkolassa. Kaiken avaimena on ottaa psykologinen turvallisuus vakavasti – ja hyödyntää henkilöstön keskuudessa jo olemassa oleva osaaminen ja monimuotoisuus.

“Jos ihmisellä voi olla kuudes aisti muiden valmentamiseen ja kehittämiseen, niin Annele Heikkilällä se on. Tätä taitoa hän on hionut monia vuosia eri töissä, jotka ovat liittyneet ihmisiin ja siihen, miten he toimivat organisaatioissa. Näistä kokemuksista on nyt hyötyä Boliden Kokkolan HR-työssä, jossa tärkeänä painopisteenä ovat psykologinen turvallisuus ja jokaisen erilaisuutta kunnioittavan yhteisen kulttuurin luominen.


Meillä on hyvin omistautuneita työntekijöitä, ja he ovat innokkaita jakamaan tietämystään. Mutta meillä ihmisillä on luontainen taipumus aliarvioida se, mitä osaamme. Psykologisen turvallisuuden eteen toimimalla voimme rakentaa ilmapiirin, jossa työntekijät voivat ilmaista itseään, uskaltavat olla uteliaita ja jossa kaikki jakavat osaamistaan,” hän sanoo.
Esimerkkinä Annele mainitsee Kokkolassa käynnistyneen mentoriohjelman:
“Oli hienoa nähdä, että työntekijät todella haluavat jakaa tietämystään – varsinkin hieman vanhemmat mentorit, jotka lähestyivät eläkeikää. Tällainen toimintatapa kunnioittaa organisaatiossa jo olemassa olevaa osaamista. Se on myös hyvä tapa saada ihmiset sitoutumaan. Itse tiedon lisäksi myös innostus tarttuu.”Intohimona oppivat organisaatiot

Sana ”omistautunut" nousee mieleen Annelen kanssa keskustellessa. On mahdotonta olla huomaamatta hänen aitoa kiinnostustaan ihmisiin ja siihen, kuinka he toimivat organisaatioissa. Annele on ensimmäiseltä ammatiltaan psykiatrinen sairaanhoitaja ja koulutukseltaan myös terveystieteiden maisteri, mutta hänellä on aina ollut vahva kiinnostus myös pedagogiikkaan. Tämä johdatti hänet töihin Opetushallitukseen, jossa hän työskenteli ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien ja virastossa tehtävän kehittämistyön parissa.
”Kaikki, mitä olen tehnyt, on oikeastaan liittynyt valmentamiseen, muiden ohjaamiseen, uteliaisuuteen ihmisiä ja oppimista kohtaan. Työskentelin oppivien organisaatioiden parissa ennen Bolidenille tuloani, mutta kun sitten tulin tänne ja pääsin yhdistämään teollisuuden strategiatyön muiden ohjaamiseen ja tukemiseen, tunsin todella, että – vau, tämä on minun alani.”

Psykologinen turvallisuus perustana

Annele kutsuu itseään ”strategiaintoilijaksi”. Hän sanoo, että tärkeänä periaatteena sekä strategia- että valmennustyössä on se, että ihmisten pitää uskaltaa tuoda esiin ideoitaan, uskaltaa ilmaista, mitä he haluavat, ja jakaa keskenään osaamistaan.
”Työntekijämme ovat erittäin uteliaita ja innostuneita. He ovat hyvin sitoutuneita työhön. Heidän työnsä on erikoistunutta, ja he haluavat tulla koko ajan vielä paremmiksi siinä, mitä tekevät. Tämä pätee Bolidenin kaikilla tasoilla – se on vahvuutemme.”

Tässä kohtaa psykologinen turvallisuustyö astuu kuvaan. Annele valmentaa ja tukee esimiehiä näkemään ja hyödyntämään paremmin jokaisen työntekijän osaaminen – mikä saattaa tuntua teollisuuden esimiehistä aluksi hieman vieraalta.
”Tuen heitä siinä, että he osaavat sanoa, että he välittävät, ja kertoa työntekijälle, että hän on erityinen. Joskus reaktio on, että ”kukaan ei ole sanonut minulle, että voin olla näin pehmeä johtaja”.” 

Erilaisuutta kunnioittava yhteinen kulttuuri

Yksi osa tätä työtä on valmentaa esimiehiä antamaan palautetta hyvällä tavalla, esimerkiksi kehityskeskusteluissa työntekijöiden kanssa. Esimiehelle on myös tärkeää pystyä sekä vastaanottamaan kriittisiä näkemyksiä että näkemään omat vahvuutensa. Tässä kohtaa kuudes aisti astuu kuvaan: Annele kuvailee intuitiivista käsitystä siitä, mitä kukin yksittäinen esimies tarvitsee vahvistuakseen roolissaan.
”On tärkeää tiedostaa, että oppimisstrategioita on monenlaisia. Tätä on tärkeä soveltaa yrityksessä, eli että eri henkilöiden kohdalla on käytettävä erilaisia lähestymistapoja. Haluamme työyhteisöön monimuotoisuutta, kokemusten paljoutta. Kaikkia tarvitaan ja kunnioitetaan – juuri se tekee yrityksen, ihmiset, joilla on erilaisia kykyjä ja tulokulmia. Meillä on yhteinen yrityskulttuuri, kiitos sen että johtamisesta ja työyhteisötaidoista käydään elävää keskustelua. Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että haluamme todella olla yhtenäinen yritys, jossa jaamme keskenämme eri paikoista ja laitoksista saatuja hyvä kokemuksia.”

 

 

Ole utelias – siinä piilee mahdollisuuksia!

Mikä viesti Annelella on niille, jotka harkitsevat hakeutumista töihin Bolidenille?
”Ole utelias. Sinut ehkä rekrytoidaan tiettyyn rooliin, mutta henkilökohtainen kiinnostuksesi voi johdattaa sinut toiseen työhön talon sisällä. Täällä on erittäin paljon mahdollisuuksia, juuri se onkin niin mielenkiintoista Bolidenissa. Tarvitsemme yhteiskunnassa metalleja, joten täällä tehdään tärkeää työtä, niin monella eri tavalla. Täällä pääset tekemään töitä vastuullisessa yrityksessä, jossa on kaikki mahdollisuudet kehittää sekä yritystä että itseäsi.”

Contact

Boliden Head Office

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 44, SE-101 20 Stockholm 
Tel: + 46 8 610 15 00
Fax: + 46 8 654 80 90