•    
  • Language

Så formar hon framtiden på Boliden Rönnskär

Säg Boliden Rönnskär, och många tänker nog på det som en enhet, ett smältverk där man utvinner metaller.
I verkligheten är det förstås mer komplext – det är inte ett verk utan flera, med olika specialiserade funktioner och inriktningar.
På provtagningen jobbar utvecklingsingenjören Caroline Lejonklo, med allt från daglig stöttning av verksamheten till forskning och utveckling i långsiktiga projekt.

Redan på gymnasiet var Caroline Lejonklo intresserad av stål och metall. När hon skulle söka civilingenjörsutbildning efter åren på naturvetenskapsprogrammet i Kalix var därför inriktningen kemiteknik i Uppsala ett naturligt val. Den vetenskapstradition som utgör universitetsstadens själva livsnerv var heller ingen nackdel. 
"Forskning och utveckling har alltid intresserat mig," berättar Caroline, vars tjänst är knuten till avdelningen processutveckling på Rönnskär, med placering på det verk som jobbar med provtagning. 

 

Stor verksamhet ger möjligheter till bredd och djup

Efter examen jobbade hon i fyra år som teknisk projektledare på Scania i Södertälje. Men sambon kommer från Skelleftebygden och paret ville dra sig norrut. Jobbet på Boliden Rönnskär träffade därför såväl geografiskt som karriärmässigt rätt. 
"Storleken på verksamheten är en fördel. Bredden gör det möjligt att utvecklas och vidareutbilda sig, men även nörda ner sig i sitt ämne," berättar Caroline, som ser fram emot att få nischa sig på verket som hon jobbar mot och bli ännu mer expert inom just provtagning av material.

Tjänsten som utvecklingsingenjör består av två separata men besläktade delar. Hon jobbar dels praktiskt på verket, där hon analyserar de material som kommer in och bedömer hur de ska provtas, dels med forskning och utveckling i långsiktiga projekt. Hennes tjänst ger både bredd och djup, vilket tilltalar henne.

"Det intressanta med jobbet är just bredden på det jag får göra. Att jobba med provtagning innebär konkret stöttning i verksamheten, men även utveckling på lång sikt i projekt, att få se ny utrustning komma på plats och utvärderas. För att det ska vara möjligt att implementera ny forskning behöver man knyta kontakter med andra i branschen. Det kräver god insyn och en förmåga att bygga nätverk, vilket förstås kan vara en utmaning när man är relativt ny på jobbet."

 

Forskningsintresse en fördel

Ny på jobbet eller ej. Sedan Caroline började på Boliden för ett år sedan har hon hunnit med en hel del, bland annat återvända till Uppsala för att föreläsa. Hon berättar att de blivande civilingenjörerna var både intresserade och insatta i de möjligheter som finns inom materialindustrin. Vad har hon för medskick till den som är nyfiken på Boliden Rönnskär som arbetsplats?

 

"I min roll är ett intresse för forskning och utveckling inte fel. Det är dessutom bra att vara självständig – jag jobbar nära personalen på verket, men som ensam utvecklingsingenjör. Man får inte vara rädd för att pröva sig fram, vara öppen för olika lösningar."

Hon betonar dock att det finns en bredd av olika tjänster. 
"Rönnskär ses som ett smältverk, men för oss som jobbar här är det inte bara ett verk utan flera. Komplexiteten är stor, här finns något för de flesta. Det har varit häftigt att se vilken oerhörd bredd på kompetenser och personal som finns och behövs."

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90