• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Tack för lånet

Se filmen från nedlagd gruva till återställd natur

Vi satsar på hållbar metallproduktion

Att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för den påverkan vår verksamhet har är en självklarhet och något vi prioriterar i alla led. Vi har en väl förankrad säkerhetskultur och arbetar riskförebyggande. Vårt mål är att vara den första hållbara länken i metallernas värdekedja, ett mål vi uppfyller genom att investera i modern teknik och utveckla stabila och miljösäkra processer.

Vi tar ansvar

Att skapa en säker arbetsplats för alla våra medarbetare har högsta prioritet. Vi arbetar förebyggande för att minimera riskerna och har en stark säkerhetskultur väl förankrad i alla led. Genom vårt koncept Be Safe skapar vi tydlighet och ger enhetlig information för att stärka säkerhetstänket hos alla medarbetare. Läs mer

Vårt miljöarbete utgår från våra värderingar och vi har en nollvision när det gäller miljöolyckor. För att nå detta lägger vi stora resurser på effektiva system, avancerad teknik och stabila processer genom hela vår verksamhet. Vi arbetar förebyggande med noggranna riskbedömningar och tydliga åtgärdsplaner. Läs mer

Tillgången av mineraler är grunden för vår verksamhet. Genom ett ständigt prospekteringsarbete, effektivisering och utveckling av produktionen, stabila processer och investeringar i produktutveckling skapar vi finansiell trygghet och säkerställer vår långsiktiga tillväxt i en cyklisk och kapitalintensiv bransch. Läs mer

Så jobbar vi

Vårt arbete kännetecknas av omsorg om människa, miljö och samhälle. Vi har en nära dialog med de som påverkas av vår verksamhet, tar ett stort ansvar för återvinning av förbrukade metaller och utvecklar ständigt våra processer för att skapa säkra, effektiva och moderna arbetsplatser för alla våra medarbetare.

Deponier med svavelrester kan bli Kokkolas nästa resurs

Gruvautomation ökar säkerheten

Säkerhet och stabil verksamhet går hand i hand

En av världens största återvinnare av elektronikmaterial

Här blir förbrukade blybatterier ny råvara

Högteknologisk övervakning av dammar

Efterbehandling av Gillervattnet

Minskat avfall ger bättre lönsamhet

Skogen får liv av död ved

Renare fjord vid smältverket Odda

Säkerhet för medarbetare & miljö

Säkerhet har högsta prioritet hos oss, både när det gäller arbetsmiljön och den påverkan vår verksamhet har på den yttre miljön. Alla som jobbar på våra arbetsplatser ska kunna gå hem från arbetet med opåverkad hälsa, och alla erbjuds god kunskap om säkerhetsåtgärder, beteende och hantering av utrustning.

Vi vill vara en ledande aktör inom miljöprestanda och mäter därför vår samlade miljöpåverkan i allt från prospektering till leverans av produkter. Vi investerar också löpande i bästa tillgängliga teknik för att rena vatten och utsläpp, hantera avfall, minska spill och hushålla med energi.

Boliden – en del av samhället

I över nittio år har vi på Boliden vuxit tillsammans med de samhällen där vi finns. Ofta går vår historia och utveckling hand i hand med samhällets. Precis som vi och våra medarbetare är viktiga för samhällets utveckling, är samhället viktig för oss.

På många orter är vi den största privata arbetsgivaren och våra medarbetare med familjer är en förutsättning för att infrastruktur, samhällsservice, butiker och annan verksamhet fungerar. Att ha en öppen och nära dialog med ortsbor och andra som är intresserade av vår verksamhet är en självklarhet.

Läs mer

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90