• Language

Tack för lånet

Se filmen från nedlagd gruva till återställd natur

Utmaningen som driver oss framåt

Bolidens långsiktiga klimatmål är att producera metaller med ett lågt koldioxidavtryck. Stödjandes Parisavtalet har Boliden satt som mål att minska sin CO2-intensitet med 40% till 2030. Betydande investeringar görs för att nå målet, strävandes att öka energieffektiviteten och att minska användandet av fossila bränslen. Boliden vill vara ett ledande exempel för gruv- och metallindustrin att producera mineraler med en låg påverkan på natur och klimat.

Vi tar ansvar

Att skapa en säker arbetsplats för alla våra medarbetare har högsta prioritet. Vi arbetar förebyggande för att minimera riskerna och har en stark säkerhetskultur väl förankrad i alla led. Genom vårt koncept Be Safe skapar vi tydlighet och ger enhetlig information för att stärka säkerhetstänket hos alla medarbetare. Läs mer

Vårt miljöarbete utgår från våra värderingar och vi har en nollvision när det gäller miljöolyckor. För att nå detta lägger vi stora resurser på effektiva system, avancerad teknik och stabila processer genom hela vår verksamhet. Vi arbetar förebyggande med noggranna riskbedömningar och tydliga åtgärdsplaner. Läs mer

Tillgången av mineraler är grunden för vår verksamhet. Genom ett ständigt prospekteringsarbete, effektivisering och utveckling av produktionen, stabila processer och investeringar i produktutveckling skapar vi finansiell trygghet och säkerställer vår långsiktiga tillväxt i en cyklisk och kapitalintensiv bransch. Läs mer

Så jobbar vi

Vårt arbete kännetecknas av omsorg om människa, miljö och samhälle. Vi har en nära dialog med de som påverkas av vår verksamhet, tar ett stort ansvar för återvinning av förbrukade metaller och utvecklar ständigt våra processer för att skapa säkra, effektiva och moderna arbetsplatser för alla våra medarbetare.

Deponier med svavelrester kan bli Kokkolas nästa resurs

Gruvautomation ökar säkerheten

Säkerhet och stabil verksamhet går hand i hand

En av världens största återvinnare av elektronikmaterial

Här blir förbrukade blybatterier ny råvara

Högteknologisk övervakning av dammar

Efterbehandling av Gillervattnet

Minskat avfall ger bättre lönsamhet

Skogen får liv av död ved

Renare fjord vid smältverket Odda

Säkerhet för medarbetare & miljö

Boliden – en del av samhället

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90