•    
  • Language

Bidrar till den cirkulära ekonomin

Boliden inviger ett lakverk på Rönnskär med en teknik som utvecklats för att utvinna metall från egna restmaterial. Samtidigt reduceras mängden avfall som behöver deponeras i underjordsförvaret på Rönnskär med 80 %. Genom att investera i ett lakverk och underjordsförvar tar Boliden sitt ansvar för hantering och återvinning på bästa sätt.

Lakverket – Mer metaller och mindre avfall

Underjordsförvaret – Unik anläggning under smältverket

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90