• Language

Bidrar till den cirkulära ekonomin

Boliden inviger ett lakverk på Rönnskär med en teknik som utvecklats för att utvinna metall från egna restmaterial. Samtidigt reduceras mängden avfall som behöver deponeras i underjordsförvaret på Rönnskär med 80 %. Genom att investera i ett lakverk och underjordsförvar tar Boliden sitt ansvar för hantering och återvinning på bästa sätt.

Lakverket – Mer metaller och mindre avfall

På Boliden Rönnskärs verksområde lagras stora volymer restmaterial från produktionen, varav en stor del fortfarande innehåller värdefulla metaller. Boliden har länge velat hitta ett sätt att utvinna mer metall ur materialen och samtidigt minska mängden avfall som måste deponeras. Det nya lakverket är utvecklat specifikt för att hantera just Rönnskärs restmaterial. I processen kan produkterna blysulfat och koppar/zinksulfat utvinnas. Dessutom minskas den totala mängden avfall som ska deponeras avsevärt.

Fakta/Frågor och svar

Film från lakverket
Animerad illustration över lakverket

Underjordsförvaret – Unik anläggning under smältverket

330 meter ner i berget, rakt under verksområdet i Skelleftehamn, anlägger Boliden Rönnskär ett djupt underjordsförvar för processavfall. Platsen för underjordsförvaret valdes på grund av berggrundens egenskaper, och för att minimera transporter. Ingen annanstans i världen finns ett så djupt förvar beläget i direkt anslutning till ett smältverk. Den första drivningen ner under jord startade redan i maj 2015, och när underjordsförvaret nu tas i bruk består det av en 3 km lång ramp och åtta förvarsrum som nås via en anslutningsort.

Fakta/Frågor och svar

Film från underjordsförvaret
Animerad illustration över underjordsförvaret

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90