• Language

Utvider verdens mest klimaeffektive sinkproduksjon

Vi utvider nå verdens mest klimaeffektive sinkverk i Odda. En historisk investering både for Boliden og Norge.  

Utvidelsen gjør det mulig for Odda å nesten doble sinkproduksjonen og samtidig redusere karbondioksidintensiteten med 15 prosent fra en allerede verdensledende posisjon. De fleste anleggene vil bli utvidet, og i tillegg vil vi modernisere prosessene våre og satse på økt digitalisering og automatisering. Vår unike løsning for avfallshåndtering vil også bli utvidet.

Odda ligger ved Sørfjorden i Hardanger. Ekspansjonsprosjektet er planlagt i perioden 2021-2024. Etter ferdigstillelse vil vi benytte oss av ny teknologi og kan dermed øke produktiviteten i Odda. Vi vil også kunne tilby mer sink som kan brukes i bygninger, infrastruktur og bilindustrien på en mest mulig klimaeffektiv og bærekraftig måte. 

Pressekonferanse

Utvidelsesplaner

Fremtidige stillinger i Boliden Odda

For å gjennomføre et prosjekt av denne størrelsen trenger vi mange dyktige mennesker med de rette ferdighetene. I nær fremtid vil vi utlyse flere stillinger både i prosjektet og i vår driftsorganisasjon. Vi vil  bruke både eksterne entreprenører og eget personell i prosjektet. Det er behov for et bredt spekter av kompetanse ikke minst en rekke ingeniører og entreprenører. På kort sikt vil mange hundre mennesker være involvert i utvidelsen av Odda. Etter ferdigstillelse bruker vi ny teknologi og øker dermed produktiviteten i Odda. Likevel vil det opprettes langsiktige jobber som er veldig viktig for hele samfunnet.

Følg med på Bolidens nettside for ledige stillinger.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90