• Language
Smältverk

Boliden Odda

Storproducent av zink och zinklegeringar

Zinksmältverket Odda i Norge etablerades redan på 1920-talet. Det primära råmaterialet är zinkkoncentrat för zinkproduktion. Sekundärt råmaterial är återvunnet zink. Den årliga zinkproduktionen är idag 200 kton zink. Investeringar har dock inletts för att öka produktionskapaciteten till 350 kton zink. Zinkproduktionen i Odda är världsledande avseende klimateffektivitet.

Odda i siffror

  • Grundat: 1924
  • Förvärvat: 2004
  • Rörelseresultat: 133 MSEK (2021)
  • Medelantal anställda: 310

visste du att?

Produktion Boliden Odda, 2021

  • Zink: 180 kton
  • Svavelsyra: 122 kton
production_img_odda.jpg

Bergförvar

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90