• Language
Smältverk

Boliden Odda

Storproducent av zink och zinklegeringar

Zinksmältverket Odda i Norge etablerades redan på 1920-talet. Det primära råmaterialet är zinkkoncentrat för zinkproduktion. Sekundärt råmaterial är återvunnet zink. Den årliga zinkproduktionen är idag 200 kton zink. Investeringar har dock inletts för att öka produktionskapaciteten till 350 kton zink. Zinkproduktionen i Odda är världsledande avseende klimateffektivitet.

Odda i siffror

  • Grundat: 1924
  • Förvärvat: 2004
  • Rörelseresultat: 548 MSEK (2020)
  • Medelantal anställda: 310

visste du att?

Bygg- och infrastrukturindustrin står för den största användningen av zink, men även bil- och transportindustrin samt elektriska och elektroniska konsumentvaror är viktiga användningsområden för zink.

Oavsett om zink används som konstruktionsmaterial eller som beläggning på andra material kan det i hög grad återvinnas. 

Produktion Boliden Odda, 2020

  • Zink: 192 kton
  • Svavelsyra: 120 kton
production_img_odda.jpg

Bergförvar

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90