• Language

Våra prospekteringsmetoder

Blockletning, berggrundskartering, geofysiska mätningar, geokemisk provtagning och diamantborrning är exempel på de metoder som vi använder oss av vid prospektering för att hitta nya mineralfyndigheter. 

Geofysiska mätningar

Undersöker berggrundens fysikaliska egenskaper. Mätningar kan göras med flyg, manuellt på marken och med sonder via borrhål.

Metoden har ingen eller begränsad miljöpåverkan.

Geofysiska_matningar.jpg

Blockletning

Att fysiskt på platsen leta efter geologiskt intressanta block som har avlägsnats från berggrunden i samband med inlandsisens rörelser och som nu utgör en del av ett moränlager. Fynd av exempelvis koppar eller zink indikerar att det kan finnas fyndigheter i den närbelägna berggrunden.

Metoden har ingen eller begränsad miljöpåverkan.

Blockletning.jpg

Berggrundskartering

Dokumenterar berghällars geologiska egenskaper, inklusive metalliska mineral, och samlar materialet i databaser för tolkning och analys.

Metoden har ingen eller begränsad miljöpåverkan.

Berggrundskartering.jpg

Geokemisk provtagning

Analyserar morän och kax för att spåra mineraliseringar.

Begränsad påverkan på miljön i form av lättare markskador kan förekomma.

 

Geokemisk_provtagning.jpg

diamantborrning

Möjliggör kartläggning av berggrunden på djupet, dess geologi och eventuell mineralisering. Kärnborrning kan ske ända ner till 2 000 meter.

Metoden har en viss miljöpåverkan eftersom borrhålet innebär ett ingrepp i naturen.

Diamantborrning.jpg

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90